Meisjes zijn meer gedisciplineerd en gefocust dan jongens

Nee hoor, dit is een fabel! 

Jongens en meisjes verschillen wel, maar je kunt echt niet stellen dat alle meisjes  meer gefocust of gedisciplineerd zijn dan jongens. Gedragsverschillen tussen jongens en meisjes zijn complex en kunnen allerlei oorzaken hebben, Wat in elk geval een rol lijkt te spelen, zijn sociale verwachtingen: van meisjes wordt vaak een ander gedrag verwacht en dat wordt dan ook meer gestimuleerd. Maar zowel jongens als meisjes kunnen leren om effectieve studiegewoonten en concentratievaardigheden te ontwikkelen.

Je hebt misschien wel eens gehoord dat meisjes over het algemeen meer gedisciplineerd en gefocust zijn dan jongens. Dit is echter een misvatting die gebaseerd is op stereotype denkpatronen. Het is belangrijk om te begrijpen dat discipline en focus niet afhankelijk zijn van geslacht, maar van individuele persoonlijkheden, opvoeding en omgevingsfactoren.
Een vervelend effect van deze stereotypering is dat het lijkt te leiden tot verschillen in school- en beroepsloopbanen: zie hier bijvoorbeeld een persbericht van de onderwijsraad uit 2020.

Ieder kind heeft unieke kwaliteiten en dingen waar ze minder goed in zijn, ongeacht of ze een jongen of meisje zijn. Het is waar dat sommige meisjes van nature een sterke wilskracht lijken te hebben, maar hetzelfde geldt voor jongens. 

Wat kun jij als ouder doen?

Als ouder is het essentieel om de eigenheid van je kind te erkennen. Help hem of haar bij de dingen die nog niet zo goed gaan. We hopen dat je je kind aanmoedigt en ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en concentratie. Ga daarvoor het gesprek met je puber aan en stel samen realistische doelen. Kijk wat je kind nodig heeft om bijvoorbeeld wél aan de slag te gaan met zijn of haar huiswerk.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat ieder kind zijn eigen tempo heeft bij het ontwikkelen van discipline en focus. Voor sommige kinderen kost het simpelweg meer tijd om deze vaardigheden te ontwikkelen dan anderen. Lukt het niet dan helpt mopperen en straf geven maar zelden en dit is ook niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen en de motivatie. Wat wel werkt is om samen te kijken hoe het wel kan lukken en eventueel hulp te zoeken voor het plannen en maken van huis- en leerwerk.


Tags


Misschien ook interessant:

>