Rekenen

Voor zowel kinderen op de basisschool als voor jongeren op het voortgezet onderwijs kan rekenen erg lastig zijn. Het vervelende is, dat dit vaak veel spanning oplevert en je kind het gevoel kan geven dat hij of zij dom is. Gelukkig kunnen wij helpen.

Moeite met rekenen

Op de basisschool wordt veel tijd besteed aan rekenen. Op de middelbare school is rekenen vaak een onderdeel van wiskunde dat juist vrij weinig aan bod komt, maar wel belangrijk is. Er zijn verschillende dingen die lastig kunnen zijn, zoals:

 • automatiseren (bijvoorbeeld het vlot kennen van de tafels)
 • verhaalsommen of bij wiskunde en economie opgaven met veel tekst
 • niet alles afkrijgen bij een rekentoets
 • abstracte concepten, zoals breuken, tijd, maten omrekenen of formules

Als je kind met een of meer van deze rekenaspecten moeite heeft en een achterstand heeft opgelopen, is het vaak lastig om dit weer in te halen. Er wordt namelijk steeds verder gebouwd op dat wat je kind eerder had moeten kennen. Ook levert het vaak spanning op bij je kind, wat er helaas juist bij rekenen voor zorgt dat het nóg minder goed lukt. Dit noemen we reken- of wiskundeangst.
Het kan frustrerend zijn als je kind merkt dat hij of zij niet zo gemakkelijk leren rekenen als klasgenoten. En sommige kinderen moeten zelfs in pauzes doorwerken als het rekenwerk niet af is. Dat is natuurlijk helemaal verdrietig.

Op lange termijn kunnen rekenproblemen ook de schoolprestaties beïnvloeden. Bij rekenen en wiskunde oefen je namelijk het abstract en logisch redeneren. Als dit minder goed lukt, dan kan je kind daar ook bij andere vakken last van krijgen.

Wat speelt mee als je kind moeite heeft met rekenen

Rekenproblemen kunnen verschillende achterliggende oorzaken hebben. Deze oorzaken kunnen variëren van erfelijke factoren tot omgevingsinvloeden en cognitieve processen. Dit zijn factoren die we vaak bij onze leerlingen met rekenproblemen zien:

 • er is sprake is van motorische onrijpheid
 • het werkgeheugen van je kind lijkt klein of je kind gaat er niet handig mee om.
 • de verwerking van informatie in het brein verloopt niet vlot  
  (auditief of visueel)
 • visualiseren is lastig voor je kind
 • hat is lastig voor je kind om rekenopdrachten en theorie in het boek te begrijpen (begrijpend lezen)
 • je kind heeft meer moeite met logisch redeneren
 • het lukt niet goed om wat hij/zij heeft geleerd in een iets andere situatie toe te passen
 • je kind wil sneller werken dan het brein aankan en slaat essentiële denkstappen over
 • er is sprake van faalangst of rekenangst
 • je kind is snel afgeleid of prikkelgevoelig
 • begrijpend lezen is lastig voor je kind
 • je kind is erg beweeglijk of chaotisch 
 • er is (misschien) sprake van dyscalculie of dyslexie

Hoe kunnen wij je kind helpen om beter te leren rekenen

Het is - helaas - lang niet altijd zo dat het rekenen van kinderen verbetert door alleen veel te oefenen. Als je iets herkent van bovenstaande punten, dan is heel gerichte hulp nodig. Je kind moet misschien eerst wel zijn of haar psychomotorische vaardigheden verbeteren. En bijvoorbeeld slimme rekenstrategieën leren, maar ook het werkgeheugen verbeteren, leren wat voor hem of haar werkt of leren visualiseren.

Na het gesprek met jou weten we vaak al redelijk waar de problemen kunnen zitten en dat checken we als we met je kind aan de slag gaan. Als het nodig is, doen we wat testjes om zeker te zijn dat we op het juiste spoor zitten. 
We gaan altijd aan de slag met het rekenen, maar verbeteren ook de voorliggende vaardigheden die nodig zijn om de rekenontwikkeling van je kind een boost te geven. Samen kiezen we wat nodig is:

 • remedial teaching (RT):
  gerichte begeleiding op maat om het rekenen te verbeteren. We gaan aan de slag met de rekenopgaven waar je kind moeite mee heeft en als het nodig is werken we aan de basisvaardigheden, zoals getalbegrip of het automatiseren van de tafels. We maken het natuurlijk ook zo leuk en zinvol mogelijk. Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat om het rekenen te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling. Lees hier meer 

of

 • psychodiagnostische remedial teaching:
  gerichte begeleiding op maat om het rekenen te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer 

Eventueel aangevuld met een van onze breintrainingen.

Een van deze vormen van begeleiding past bij jouw kind, en zorgt ervoor dat hij of zij vooruitgang boekt en dat je kind er weer vertrouwen in krijgt dat hij of zij het best kan leren!


>