Feit of fabel

Jazeker, dat klopt! Er is een duidelijk verband tussen intelligentie en leesbegrip; iets wat vaak in onderzoeken is aangetoond. Intelligentie houdt onder meer in dat je logisch kunt redeneren en verbanden kunt leggen om problemen op te kunnen lossen. Dit is bij uitstek iets dat bij het begrijpend lezen wordt gevraagd. Met goede redeneervaardigheden (intelligentie) wordt het dan ook gemakkelijker om verbanden binnen een tekst te zien en teksten echt te doorgronden.
Dit heeft vooral te maken met het relationele netwerk dat mensen hebben. Hoe meer kennis en hoe meer verbindingen in het brein, des te makkelijker is het om iets (bijvoorbeeld tekst) te begrijpen, te onthouden en te gebruiken om ergens een oplossing voor te bedenken.

Ben je dan minder intelligent als je niet goed bent in begrijpend lezen? Dat is niet gezegd. Zeker als het gaat om lagere scores van leesbegripstoetsen. Van deze toetsen is nooit definitief vastgesteld dat ze iets zeggen over de intelligentie van een kind. Bij die toetsen speelt namelijk veel meer mee dan alleen het begrip of de intelligentie. Zo zijn ze vaak lang, waardoor motivatie en concentratie een rol gaan spelen. Ook is er een bepaalde tijds- en toetsdruk die kinderen in de weg kan zitten. En vooral: veel kinderen hebben überhaupt niet echt geleerd hoe ze met begrip moeten lezen.

Kortom: ja, er is een verband tussen leesbegrip en intelligentie, maar je kunt niet stellen dat kinderen met een lagere score op leesbegripstoetsen minder intelligent zijn.


Blog [tcb_pagination_current_page] van [tcb_pagination_total_pages]

We begrijpen maar al te goed hoe verwarrend het voor jou als ouder kan zijn als het gaat om leren. Ouderschap komt met zijn eigen uitdagingen, en we willen jou helpen in de wirwar van feiten en fabels.

Waarom zijn er zoveel misvattingen over leren? Nou, inzichten over leren blijven altijd veranderen door onderzoeken die worden gedaan, waar weer nieuwe conclusies uit volgen. Wat ooit als waarheid werd beschouwd, kan nu dus anders zijn. Daarnaast brengt elke generatie nieuwe inzichten en opvattingen met zich mee, waardoor het soms lastig is om de waarheid te onderscheiden van de mythe.

Miniblog over feiten en fabels

Maar maak je geen zorgen! We zijn hier om je te helpen. We schrijven regelmatig een mini-blog over feiten en fabels van leren en verzamelen die op deze pagina. Waarom? Omdat we willen dat jij, als ouder, goede tips kunt geven aan je kind en als het nodig is de juiste hulp voor hem of haar zoekt. We willen de verwarring wegnemen en je helpen de feiten van de fictie te scheiden.

We duiken in de wetenschap en psychologie van leren, zonder ingewikkeld taalgebruik. Van huiswerk tot studiepauzes, we behandelen alles wat je moet weten. Ons doel is om je de tools te geven om je kinderen te ondersteunen op hun pad naar succes en zelfvertrouwen.


>