PMRT blogs van Agnes

Sinds een aantal jaren ben ik - naast dat ik "gewoon" Remedial Teacher ben - ook gespecialiseerd in de Psychomotorische Remedial Teaching. Dat houdt in dat ik met leerlingen werk aan de basis van de motoriek, die nodig is om van alles te kunnen leren. Ik geniet dagelijks van de bijzondere vooruitgang die ik daardoor bij leerlingen zie! Het is niet bij iedereen bekend wat PMRT is en kan betekenen voor kinderen, jongeren en volwassenen en daar breng ik met mijn blogs graag verandering in. 


lemniscaat

Beter leren door de liggende acht: het lemniscaat

Het lemniscaat of de liggende acht is het oneindigheidssymbool. Sommige kinderen in de praktijk noemen het ook wel het infinity-teken. Als je de beweging van de figuur volgt, beweeg je van links naar rechts en terug, maar ook van onder naar boven. En precies in het midden maak je de kruising. Het lemniscaat laat je hersenhelften samenwerken en goed samenwerkende hersenhelften heb je nodig bij het leren. Maar hoe kan het een kind helpen bij het leren?

Hoe werkt het?

Bij jonge kinderen functioneren de bewegingen van het onderlichaam/bovenlichaam en links/rechts nog steeds los van elkaar. Ze zijn nog niet geïntegreerd en bewegen nog niet synchroon. Al onze bewegingen worden aangestuurd vanuit verschillende delen van onze hersenen, maar die delen werken bij jonge kinderen nog niet samen. Dit moet dus worden ontwikkeld. Een lemniscaat kan hierbij helpen, want beweging zorgt voor verbindingen in je hersenen. Kennis en informatie stromen langs deze verbindingen. Deze verbindingen zijn dus nodig om te kunnen leren. Met je linkerhersenhelft leer je letters en met je rechterhersenhelft vormen de letters woorden. Als er een verbinding is tussen links en rechts kun je woorden maken van letters. Je leert lezen! Vaak zie je bij kinderen die moeite hebben met lezen en schrijven dat ze nog niet in staat zijn om een lemniscaat te tekenen, vooral op het snijpunt in het midden is het lastig. Kinderen die enkele weken dagelijks met het lemniscaat werken, verbeteren de motoriek, lezen, spelling en rekenen.

Hoe oefen je de lemniscaat?

  • Je kunt de figuur van de liggende 8 met je beide armen in de lucht schrijven door je handen op elkaar te leggen en samen te bewegen.
  • Grote beweging gaat vooraf aan kleine beweging.
  • Je kunt van stoepkrijt een lemniscaat maken en er overheen lopen of met een auto de racebaan volgen.
  • Je kunt de figuur met je vingers overtrekken op papier, in scheerschuim of in zand. Het is belangrijk dat je steeds beide handen gebruikt, apart en samen. Dus met één vinger van je linkerhand en één vinger van je rechterhand en dan met beide vingers tegelijk.
  • Je kunt je kind een liggende acht laten tekenen op een blanco vel papier (zonder voorbeeld) en deze steeds opnieuw laten overtrekken (met verschillende kleuren). Herhaling zorgt voor een solide basis.

Bijkomende voordelen

  • Het lemniscaat ontspant de ogen. Het volgen van het lemniscaat met de ogen helpt om de leesbeweging te verbeteren. Beide ogen moeten bij het lezen van links naar rechts, naar beneden en weer van links naar rechts bewegen.
  • Het lemniscaat  geeft meer richtingsgevoel en dat heb je nodig bij het leren van de letters.
  • Het lemniscaat is dus een mooi hulpmiddel om letters te leren als voorbereidend schrijven.

Helpt het mijn kind?

Iedere leerling (en volwassene) heeft een goede samenwerking tussen beide hersenhelften, maar ook tussen beide ogen nodig! Daarom gebruiken we het lemniscaat ook regelmatig tijdens onze begeleiding. Denk je dat jouw kind een uitdaging ervaart bij het leren lezen, schrijven, rekenen, begrijpend lezen, leren leren of heb je wel eens twijfels of je kind alles wel goed kan zien? Wellicht is er dan nog sprake van onvoldoende samenwerking tussen beide hersenhelften en kan je kind baat kan hebben onze begeleiding. We kijken altijd wat er schuilgaat onder een hulpvraag en werken vanuit de basis toe naar beter kunnen leren en meer zelfvertrouwen!

Hulp

Kan je kind wel extra hulp gebruiken ? Maak HIER even een afspraak voor een gratis adviesgesprek bij Agnes.


schrijven

Schrijven is hersengymnastiek!

Ik las op Facebook dat 23 januari de dag van het handschrift is en dacht: ‘Het zou elke dág de dag van het handschrift moeten zijn, want schrijven is een basisvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling!’

Schrijven is onmisbaar

Goed leren schrijven is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind en voor de fijne motoriek. En het is ONMISBAAR voor het goed leren lezen en spellen… Maar om goed te kunnen leren schrijven moet een kind éérst goed leren tekenen en kleuren, met verf en wasco bijvoorbeeld. Verder moet het zijn grove en fijne motoriek spelenderwijs hebben ontwikkeld door in het speellokaal, buiten en thuis veel te ravotten, klimmen en klauteren, puzzelen of andere spelletjes te doen.

Vloeiend leren schrijven en daarna ook blijven schrijven is niet alleen voor kinderen en jongeren belangrijk, maar ook voor volwassenen. Door te (blijven) schrijven ontwikkel je je linker en rechter hersenhelft. Een soort van hersengymnastiek. Schrijven doe je in een schrijfschrift, een taalschrift, een rekenschrift en bij alles wat je voor langere tijd wilt onthouden of bewaren. Zo begint volgende week (op 25 januari) bijvoorbeeld de week van de Poëzie. Gedichten (of verhaaltjes) schrijven is niet alleen leuk, maar het stimuleert ook taalgevoel en schrijfvaardigheid en het kunnen visualiseren. Ook al zo’n belangrijke voorwaarde om goed te kunnen lezen en spellen!

Beeldschermen

Verder las ik pas weer dat er schrikbarend veel kinderen en jongeren zijn, maar ook volwassenen, die oogproblemen ontwikkelen vanwege het veelvuldige gebruik van beeldschermen, tablets en telefoons. Daardoor wordt hun oog niet meer geoefend in het schakelen tussen veraf en dichtbij, van het schrift of boek naar het bord en weer terug. Het gaat zelfs zover dat de oogbol vervormt, waardoor het zicht slechter wordt en er hoofdpijnklachten ontstaan. Nóg een reden om weer meer over te schrijven van het bord en berekeningen op papier uit te werken!

Ik doe dan ook graag een pleidooi aan scholen om weer meer uit boeken en in schriften te werken in plaats van alles digitaal aan te bieden. Je zult zien dat de zelfredzaamheid en de cijfers op de toetsen daarmee ook nog eens omhoog zullen gaan!

Hulp

Schrijven is een vaardigheid waar naast de motoriek ook de (samen-)werking van de ogen belangrijk bij is. Agnes kan beoordelen of er op het gebied van de oogsamenwerking of de psychomotoriek geoefend moet worden.
Kan je kind hulp gebruiken bij het schrijven? Maak HIER even een afspraak voor een gratis adviesgesprek bij Agnes.>