Huiswerk maken en leren

Zit je kind op de middelbare school? Dan kan huiswerk maken en leren voor toetsen voor veel stress zorgen. Want lang niet alle pubers gaan zomaar aan de slag. Jij ziet je kind dan met zijn of haar mobiel op bed liggen, terwijl er eigenlijk gewerkt of geleerd moet worden. 
Of je ziet juist dat je kind heel hard werkt, eigenlijk te veel tijd besteedt aan leer- en huiswerk, terwijl de resultaten achterblijven.

Moeite met huiswerk maken en leren

Als je kind naar de middelbare school gaat, verandert er veel: er zijn wisselende lestijden en verschillende docenten die elk op hun eigen manieren vertellen welk huiswerk gemaakt moet worden en wanneer er toetsen zijn. Het brein van je puber is zich enorm aan het ontwikkelen en ook op sociaal gebied loopt alles anders dan op de basisschool. Een bijzondere, maar soms ook bijzonder lastige tijd voor je kind. Zeker als het niet gaat zoals je graag zou willen.
Lage cijfers, strijd thuis om huiswerk, spanning of je wel of niet overgaat of om je ouders teleur te stellen... Allemaal factoren die er op termijn voor kunnen zorgen dat je kind gestrest, verdrietig, somber of opstandig wordt. Dat moeten we zien te voorkomen!

Welke onderliggende problemen maken het leren en huiswerk maken lastiger voor je kind?

Bij het leren en maken van huiswerk is het brein uiteraard hard aan het werk om je kind aan te sturen. Daarvoor moeten de juiste breinfuncties wel goed ontwikkeld zijn, en dat is niet altijd het geval. Deze breinfuncties (ook wel executieve functies genoemd) spelen vooral een rol:

 • Planning en Organisatie: Het vermogen om taken in kleinere stappen op te splitsen, een tijdschema te maken en hulpbronnen effectief te beheren. Als je kind moeite heeft met plannen en organiseren, kan dit leiden tot problemen bij het indelen van tijd voor huiswerk en leerwerk.
 • Werkgeheugen: Het tijdelijk vasthouden en bewerken van informatie om taken uit te voeren. Een zwakker werkgeheugen kan het moeilijk maken om instructies te volgen, informatie te onthouden en complexe informatie te begrijpen.
 • Inhibitie: Het vermogen om impulsen te onderdrukken en aandacht te richten. Zwakke inhibitie kan leiden tot afleiding tijdens het maken van huiswerk en het leren, waardoor het moeilijk wordt om zich te concentreren.
 • Cognitieve Flexibiliteit: Het vermogen om je denkrichting aan te passen aan een nieuwe situatie. Als je kind daar moeite mee heeft, lukt het vaak minder goed om inzichtvragen te beantwoorden, denkstappen uit te voeren en strategieën toe te passen als de situatie net iets anders is dan bijvoorbeeld in de les.
 • Zelfmonitoring en Metacognitie: Het vermogen om je eigen denken en leren te beoordelen en aan te passen. Je kind kan dan niet goed herkennen of een manier van leren goed werkt of niet. Soms weet een kind zijn of haar sterke kanten en valkuilen niet goed of lukt het niet om zijn of haar eigen manier van leren aan te passen. Of het ligt altijd aan iemand of iets anders.
 • Emotieregulatie: Het vermogen om je eigen emoties te herkennen, te begrijpen en te reguleren. Sommige jongeren weten niet goed om te gaan met spanning en zenuwen, waardoor ze dit, bijvoorbeeld bij het maken van toetsen, in de weg kan zitten.
 • Initiatief nemen: Het vermogen om uit eigen beweging te beginnen aan een taak zonder externe dwang. Een gebrek aan initiatief kan leiden tot uitstelgedrag en problemen met het starten van huiswerk en studie.
 • Volgehouden aandacht en doorzettingsvermogen: Het vermogen om de aandacht op een taak te richten en deze vol te houden, zelfs als de taak moeilijk of saai is. Problemen met volgehouden aandacht kunnen leiden tot snel afgeleid raken tijdens het maken van huiswerk en het leren.

Waarschijnlijk herken je wel een aantal van deze factoren bij je kind. Veel van deze breinfuncties zijn te verbeteren door er op de juiste manier mee aan de slag te gaan.

Motorische onrijpheid

Breinfuncties ontwikkelen zich van baby af aan in een vaste volgorde, via "beweegmijlpalen", zoals het optillen van het hoofd, en van liggen gaan staan via rollen, kruipen en zitten. Soms verloopt dit niet helemaal zoals we dat het liefst zouden willen of  werd er om één of andere reden een beweegmijlpaal* overgeslagen. Dan integreren de reflexen niet voldoende en wordt er geen goede basis gelegd voor de executieve breinvaardigheden die hierboven zijn genoemd. Dit kan dan - ook al zit je kind al op de middelbare school - gevolgen hebben voor het leren.  
In het adviesgesprek komt dit aan de orde en kunnen we samen bekijken of je kind gebaat zou zijn bij psychomotorische remedial teaching.


Welke andere factoren spelen mee. als het leren of huiswerk maken niet goed lukt?

Als je kind moeite heeft met huiswerk maken en leren, spelen deze factoren misschien ook een rol:

 • Motivatie en Interesse: Als een kind niet gemotiveerd is voor het onderwerp of het belang ervan niet inziet, kan dit leiden tot een gebrek aan inzet en concentratie tijdens het studeren.
 • Studievaardigheden: Misschien beschikt je kind niet over de juiste studievaardigheden, zoals plannen, notities maken, samenvatten en effectieve leertechnieken gebruiken. 
 • Leerstijl: Niet alle leerlingen leren op dezelfde manier. Misschien sluit de gebruikte leermethode niet aan bij de individuele leerstijl van je kind, waardoor het gewoon minder goed voor hem of haar werkt.
 • Afleidingen en Omgeving: Een omgeving met veel afleidingen kan het moeilijk maken voor je kind om zich op het huiswerk en het leren te concentreren. 
 • Emotionele en Psychologische Factoren: Stress, angst, depressie of andere emotionele problemen kunnen de concentratie en het vermogen om te leren negatief beïnvloeden.
 • Slaappatroon en Gezondheid: Als er iets bijzonders is met de gezondheid van je kind, of als hij of zij onvoldoende slaap krijgt, kan dit het leren moeilijker maken.
 • Leerproblemen: Sommige leerlingen hebben een leerprobleem of leerstoornis hebben, zoals dyslexie, ADHD, ADD. Dit kan het lastiger maken om informatie te verwerken en te onthouden.
 • Sociale Factoren: Problemen in sociale relaties, pesten of andere sociale druk kunnen de concentratie en het welzijn van een kind negatief beïnvloeden.
 • Persoonlijke Belasting: Als je kind te veel buitenschoolse verplichtingen heeft, zoals werk, intensief sporten of familieaangelegenheden, kan dit soms leiden tot tijdsdruk en vermoeidheid, wat het leren lastiger maakt.

Dit hoeft bij jouw kind natuurlijk niet zo te zijn, maar het is wel verstandig om hiermee rekening te houden als het aan de orde is.


Hoe kunnen wij je kind helpen om beter te leren en huiswerk te maken

De meeste jongeren die bij ons komen voor hulp, hebben vaak te horen gekregen dat ze "gewoon" harder moeten werken, meer moeten leren, zich beter moeten inzetten enzovoort. Als dat zo makkelijk was, had je kind dat vast wel gedaan. 
Wij gaan er altijd van uit dat je kind heus zijn of haar best wel heeft gedaan, maar dat er nu nog dingen zijn waarom het niet lukt. We gaan daar samen met je kind naar op zoek en vinden uit hoe het beter gaat lukken.

Na het adviesgesprek met jou en je kind weten we vaak al redelijk waar de problemen kunnen zitten en dat checken we als we met je kind aan de slag gaan. 
We gaan altijd aan de slag met het eigen huiswerk en leerwerk (we maken meestal samen met jou een keuze voor de vakken), maar verbeteren ook de bovenliggende breinvaardigheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat je kind het zo snel mogelijk zélf kan.
Samen met jou kiezen we wat nodig is:

 • remedial teaching (RT):
  gerichte begeleiding op maat om het leren en plannen te verbeteren. We gaan aan de slag met het eigen huiswerk en met de toetsen die eraan zitten te komen. We maken het natuurlijk vooral zo prettig en zinvol mogelijk. Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat om het leren en plannen te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling. Lees hier meer 

of

 • psychodiagnostische remedial teaching:
  gerichte begeleiding op maat om het leren en plannen te verbeteren te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer 

Eventueel aangevuld met een van onze breintrainingen.


>