Remedial Teaching

Remedial Teaching is een speciale manier om kinderen te helpen met schoolvakken zoals lezen, spelling, rekenen en vakken van de middelbare school. Als een kind hier moeite mee heeft, dan kan dat verschillende redenen hebben. Misschien omdat ze op een andere manier leren of soms moeite hebben om zich goed te concentreren. En sommige kinderen missen wat (of veel) basisvaardigheden, waardoor ze niet echt verder komen. Of ze hebben moeite met plannen, huiswerk maken of leren.

Het mooie aan remedial teaching is dat je kind echt persoonlijke aandacht krijgt. Wij (Agnes en Elvira) hebben als Remedial Teachers speciale opleidingen gedaan en hebben veel ervaring met leerlingen van alle leeftijden. We werken samen met je kind om te begrijpen waar het vastloopt. We bedenken dan slimme manieren om te helpen. We gaan aan de slag met wat je kind al goed kan en geven extra uitleg bij de dingen die nog wat lastiger zijn. Zo wordt leren niet alleen leuker, maar groeit ook het zelfvertrouwen.

En waarom is dit eigenlijk zo belangrijk? Nou, omdat het jouw kind helpt om het beste uit zichzelf te halen. Met de juiste hulp en handige trucjes wordt leren makkelijker en fijner. Elk kind is anders, en dat weten we. Remedial teaching sluit daarop aan en we passen de oefeningen en tips aan aan wat jouw kind nodig heeft. Als ouder speel jij hierin een belangrijke rol, want met deze hulp geef je jouw kind de kans om goed te blijven leren en te groeien, zelfs als het soms wat moeilijker lijkt.

Hoe weet ik of Remedial Teaching nodig is voor mijn kind?

Algemeen:

☐ Heeft je kind moeite om bepaalde vakken te begrijpen, zelfs na extra uitleg op school?

☐ Merk je dat je kind regelmatig gefrustreerd of ontmoedigd raakt van school tijdens het maken van huiswerk of het leren?

☐ Zie je een aanzienlijke kloof tussen de schoolprestaties van je kind en wat jij denkt dat erin zit?

☐ Haalt je kind vaak lagere cijfers dan verwacht, ondanks inspanningen?

Inzicht:

☐ Heeft je kind moeite om verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen in de leerstof?

☐ Kan je kind basisprincipes niet goed toepassen op complexere problemen of situaties?

☐ Lijkt je kind moeite te hebben om abstracte dingen te begrijpen?

☐ Heeft je kind moeite met het volgen van instructies en het begrijpen van opdrachten?

☐ Is het lastig voor je kind om vragen en opdrachten goed te lezen?


Gedrags- en emotionele signalen:

☐ Merk je veranderingen in het gedrag van je kind, zoals verhoogde stress of verminderde motivatie om te leren?

☐ Vertelt je kind vaak dat hij of zij zich "dom" of "niet goed genoeg" voelt in vergelijking met klasgenoten?

☐ Heeft je kind een negatief zelfbeeld  of faalangst ontwikkeld in relatie tot school en leren?

Leerpatroon en studiegewoonten:

☐ Komen de cijfers en toetsresultaten niet overeen met de inspanningen die je kind doet?

☐ Heeft je kind moeite met houden van overzicht en het maken van een effectieve planning?

☐ Merk je dat je kind moeite heeft om langere tijd geconcentreerd te blijven tijdens het leren of huiswerk maken?

☐ Is het onthouden van informatie en het ophalen ervan tijdens toetsen lastig voor je kind?

Individuele Behoeften:

☐ Heeft je kind specifieke leerbehoeften die niet voldoende worden aangepakt op school?

☐ Denk je dat je kind zou profiteren van persoonlijke begeleiding en aandacht voor zijn of haar leerproces?


Herken je meerdere van deze punten bij je kind, dan zou remedial teaching verstandig kunnen zijn. Wij kunnen helpen om de specifieke uitdagingen van je kind aan te pakken en een aangepaste aanpak te bieden waardoor het begrip en het zelfvertrouwen van je kind verbeteren.


Als Remedial Teaching alléén niet genoeg is

Als er het met het leren op school niet goed gaat, dan kan de oorzaak ook (deels) zitten in de voorliggende breinontwikkeling van je kind. Dit kan op psychomotorisch gebied zijn (de meest basale ontwikkeling van het brein) of op het gebied van het verwerken van informatie. Merken we hier bijzonderheden in op tijdens het adviesgesprek, dan raden we mogelijk een andere, nog meer gespecialiseerde vorm van Remedial Teaching aan:

  • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
    gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling.
    Lees hier meer 

of

  • psychodiagnostische remedial teaching:
    gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer 

Eventueel aangevuld met een van onze breintrainingen, waarmee we de breinfuncties van je kind nog extra kunnen versterken.

Woont je kind te ver weg om naar Raalte te komen? Dan kunnen we de Remedial Teaching gewoon online geven! 

LBRT

Elvira is als remedial teacher generalist geregistreerd bij de
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
Hier legt de LBRT het belang van remedial teaching uit:
"Een remedial teacher helpt je kind echt vooruit"


>