Psychodiagnostische Remedial Teaching

Als ouder wil je het beste voor je kind. En vooral: je wilt je kind gelukkig en blij zien. Soms zijn de uitdagingen in het leren op school echter best groot en lukt het allemaal niet zo goed. Je kind raakt moe, verdrietig of zelfs gefrustreerd en boos. 
Als er niet uit komt wat er in lijkt te zitten, is het soms lastig om de vinger op de zere plek te leggen: waarom lukt het niet? 

Psychodiagnostische Remedial Teaching is een gespecialiseerde benadering die gericht is op het begrijpen van de unieke leervermogens van kinderen. Wij combineren kennis van psychologische diagnostiek met remedial teaching om inzicht te krijgen in de sterke punten en uitdagingen van je kind. Hierdoor kunnen we een op maat gemaakt plan ontwikkelen dat aansluit bij zijn of haar individuele behoeften.

Optimaal leren met Psychodiagnostische Remedial Teaching

Bij Obalo gaan we verder dan alleen het verbeteren van schoolresultaten. Wij vinden dat kinderen als persoon, en daarmee ook hun leerontwikkeling, worden beïnvloed door verschillende aspecten van hun leven. We kijken niet alleen naar hun schoolprestaties, maar we richten ons ook op hun emotionele welzijn, sociale interacties en persoonlijke groei. 

 1. Inzicht hebben in je kind: We nemen de tijd om je kind te begrijpen. Hoe leert je kind en hoe gaat hij/zij bijvoorbeeld om met stress of tijdsdruk. En ook: hoe voelt je kind zich emotioneel in verschillende situaties. Dit helpt ons om een breder beeld te krijgen van wat je kind nodig heeft.
 2. Aandacht besteden aan emotioneel welzijn: We zien dat emoties een belangrijke rol spelen in het leerproces. Als je kind zich zelfverzekerd en emotioneel in balans voelt, lukt het beter om nieuwe informatie op te nemen en uitdagingen aan te gaan.
 3. Stimuleren van persoonlijke groei: Onze benadering is gericht op het ondersteunen van de algehele ontwikkeling van je kind. We willen hem/haar helpen niet alleen te groeien in de schoolvakken en betere cijfers te halen, maar vooral als individu die zich bewust is van zijn/haar sterke punten, Daardoor is je kind ook op langere termijn beter in staat om uitdagingen aan te gaan.

Hoe weet ik of Psychodiagnostische Remedial Teaching (PDRT) verstandig is voor mijn kind?

☐ Heeft mijn kind moeite met bepaalde schoolvakken of taken ondanks inspanningen?

☐ Zijn er merkbare veranderingen in het gedrag of de prestaties van mijn kind op school?

☐ Heeft mijn kind problemen met concentratie, aandacht, prikkels of focus?

☐ Lukt het leren lezen, schrijven of rekenen minder goed?

☐ Is het vlot reageren, afmaken van taken of onthouden van opdrachten lastig voor mijn kind?

☐ Is leesbegrip lastig voor mijn kind of opdrachten die inzicht vragen?

☐ Heeft mijn kind moeite met tijd en plannen?

☐ Is ordenen, opruimen, organiseren of overzicht houden moeilijk voor mijn kind?

☐ Kan mijn kind gefrustreerd, onzeker of angstig zijn over zijn of haar schoolprestaties?

☐ Is het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van mijn kind gerelateerd aan zijn of haar schoolprestaties?

☐ Heeft mijn kind eerdere pogingen tot hulp, zoals bijles, niet het gewenste resultaat opgeleverd?

☐ Zijn er aanbevelingen van leerkrachten, schooldeskundigen of andere professionals voor extra ondersteuning?

☐ Lijkt mijn kind te worstelen met het begrijpen van complexe informatie of het toepassen van geleerde kennis?

☐ Zou ik graag meer inzicht willen hebben in de specifieke leer- en gedragsuitdagingen van mijn kind?

Als je meerdere van deze punten herkent bij je kind, dan kan psychodiagnostische remedial teaching verstandig zijn. Het zorgt ervoor dat we de behoeften van je kind beter te begrijpen, waarmee we gerichte begeleiding kunnen bieden om hem of haar te helpen succesvol te leren en te groeien.

Wat houdt Psychodiagnostische Remedial Teaching precies in?

Als we in het adviesgesprek merken dat dat Psychodiagnostische RT het beste past bij wat je kind nodig heeft, is dit wat we gaan doen:

In de eerste plaats maken we kennis met je kind. We bespreken waar hij/zij goed in is, wat nog lastig is en wat hij/zij zou willen kunnen. We gaan in de eerste les samen aan de slag om het leer- en aanpakgedrag van je kind te kunnen observeren. Zo maken we kennis met je kind en krijgen een indruk van de informatie die verder nog nodig is. 

Die informatie wordt verzameld op een passende manier. Vaak met een vragenlijst voor ouders en school, met testjes tijdens een les en vaak ook nog op een apart screeningsmoment. Dit zijn vaak testjes die meer informatie geven over de aansturende breinfuncties (executieve functies), zoals planning van handelen, het werkgeheugen en de snelheid waarmee het brein bepaalde informatie verwerkt. Soms wordt ook een intelligentieonderzoek gedaan. Niet om te weten wat het IQ van je kind is, maar omdat dit in kaart brengt hoe je kind - op dit moment (!) - met verschillende soorten informatie omgaat. Daardoor kunnen we beter begrijpen waarom het leren nog niet goed genoeg lukt.

Plan

Met al deze gegevens krijgen we een goed beeld van je kind: wat zijn de sterke kanten, waar zit ruimte voor verbetering en waar moeten we je kind beter mee leren omgaan. Hiermee maken we een plan en daar gaan we mee aan de slag. Vaak vullen we de lessen aan met een breintraining die past bij wat je kind nodig heeft.

Bij al onze vormen van hulp werken we in principe wekelijks 45 minuten met je kind, op een vaste dag en een vaste tijd. Een PDRT traject duurt altijd 20 lessen.

quote

Ik denk vaak nog terug aan onze tijd, hoe je in mij hebt geloofd en hoeveel je mij hebt geleerd!
Leerling K. (nu volwassen)

Elvira Pont

Psychodiagnostische RT wordt bij Obalo gegeven door Elvira Pont, die hiervoor speciaal is opgeleid.

Een psychodiagnostisch specialist gebruikt psychologische tests, vragenlijsten en observaties om gegevens te verzamelen over de verwerking van informatie in het brein. Daarmee worden de onderliggende problemen begrepen en kan een gericht plan voor hulp worden gemaakt.

Wat is het verschil tussen gewone en Psychodiagnostische Remedial Teaching?

Gewone Remedial Teaching (RT):

 • Gewone RT is hulp om beter te worden in bepaalde vakken als je kind daar moeite mee heeft.
 • Het helpt je kind om lesstof te begrijpen en te oefenen, zodat je beter kunt presteren op school.
 • RT helpt als je kind achterloopt met leren, maar kijkt niet zo diep naar waarom dat gebeurt.

Psychodiagnostische Remedial Teaching (PDRT):

 • Psychodiagnostische RT kijkt dieper naar de redenen waarom je kind moeite heeft met een of meer schoolvakken of met leren in het algemeen.
 • Het onderzoekt goed waarom je kind problemen heeft en kijkt naar het (leer-)gedrag van je kind
 • De hulp is uniek voor je kind en helpt niet alleen met leren, maar ook met zelfvertrouwen en hoe je kind zich voelt.
 • Het doel is dat je kind niet alleen beter leert, maar ook sterker wordt in zichzelf zijn.

Kortom, gewone RT is gericht op het aanpakken van specifieke leerachterstanden, terwijl psychodiagnostische RT een meer holistische benadering is. Dat betekent dat we daarmee dieper ingaan op de onderliggende oorzaken van problemen en je kind helpt in bredere zin sterker te worden en te groeien.

We bespreken in het adviesgesprek of Psychodiagnostische RT de meest passende aanpak is voor je kind, of dat je beter kunt kiezen voor:

 • remedial teaching ("gewone" RT):
  gerichte begeleiding op maat om het lastige schoolvak te verbeteren. We gaan aan de slag met de nodige basisvaardigheden en we maken het natuurlijk zo leuk en zinvol mogelijk.
  Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling.
  Lees hier meer 
Insert Content Template or Symbol

>