Hulp voor je kind bij Obalo

Begeleiding

Basisschool

Je kind zit op de basisschool en het rekenen, lezen, begrijpend lezen, schrijven of spellen gaat niet zo goed. Je kind begint dit misschien al wel vervelend te vinden of krijgt minder zelfvertrouwen. Er wordt op school al wel hulp geboden, maar dit helpt nog niet voldoende. Dan kunnen wij helpen.

Voortgezet Onderwijs

Middelbare school (of hoger)

Je kind zit op de middelbare school en is te weinig met zijn/haar schoolwerk bezig. Of juist veel te veel. Het plannen is lastig, er is weinig motivatie. Het lukt niet met een schoolvak of het begrijpend lezen is een probleem. De cijfers zijn niet goed en de spanningen stijgen. Gelukkig kunnen wij helpen.

Begeleiding

Hulp aan kinderen op de basisschool

Natuurlijk wil je als ouder dat je kind gewoon lekker mee kan komen en zich optimaal ontwikkelt. Dat het allemaal niet teveel moeite kost. Dat je kind vrolijk thuis komt uit school en dat de leerkrachten tevreden zijn over hoe het gaat.
Helaas is dat niet bij alle kinderen zo. Je kind moet te hard werken en toch blijven de cijfers te laag. Je maakt je zorgen of je kind wel over kan, of het in het volgende jaar nóg moeilijker gaat krijgen. En nog vervelender: je merkt dat je kind niet altijd meer blij is. Sommige kinderen raken echt gefrustreerd omdat er iets op school niet goed gaat, of krijgen faalangst.

Basisvaardigheden

Zeker als het gaat om de basisvaardigheden: lezen, spellen, begrijpend lezen en rekenen hebben kinderen snel in de gaten dat het ze niet zo goed lukt. Ze zijn langer bezig (soms zelfs nog in de pauze...), hebben meer fouten, vinden het "saai" en "stom" en moeten (veel) meer oefenen dan andere kinderen.
Natuurlijk doen ze er op school van alles aan. Maar soms is dat helaas nog niet genoeg. Dan is specialistische hulp nodig om te zorgen dat je kind weer vooruit gaat en zelfvertrouwen opbouwt.
Wij kunnen helpen!

Adviesgesprek

In een gratis adviesgesprek bespreken we waar je kind tegenaan loopt, wat er al is gedaan en ook hoe je kind zich erbij voelt. We stellen veel vragen, zodat we een goed idee krijgen van de ernst van de problemen en wat je kind van ons nodig heeft. Daarmee kunnen we je een goed advies geven over de hulp voor je kind,

We gaan altijd aan de slag met het vak of de vakken waar je kind moeite mee heeft, maar verbeteren ook de voorliggende vaardigheden die nodig zijn om de leerontwikkeling van je kind een boost te geven. Samen kiezen we wat nodig is:

 • remedial teaching ("gewone" RT):
  gerichte begeleiding op maat om het lastige schoolvak te verbeteren. We gaan aan de slag met de nodige basisvaardigheden en we maken het natuurlijk zo leuk en zinvol mogelijk.
  Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling.
  Lees hier meer 

of

 • psychodiagnostische remedial teaching (PDRT):
  gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier mee

Om ervoor te zorgen dat we op alle fronten vooruitgang teweeg brengen, vullen we de Remedial Teaching als dat nodig is aan met een van onze breintrainingen.

Woont je kind te ver weg om naar Raalte te komen? Dan kunnen we je kind online begeleiding geven! Ook het adviesgesprek kan dan uiteraard online.

Kijk in het menu bovenaan de pagina bij "leren" wat we per schoolvak of probleem voor je kind kunnen betekenen. Of maak meteen even een afspraak voor een gratis adviesgesprek!

Voortgezet Onderwijs

Hulp aan jongeren op de middelbare school
(of hoger)

Zit je kind op de middelbare school (of hoger) en zien de cijfers er niet best uit? Merk je dat je kind te hard leert voor te lage cijfers, of doet hij/zij juist te weinig? Lukt het gewoon met bepaalde vakken niet goed (vaak de vakken met veel tekst, zoals M&M, biologie en economie, de talen of juist de exacte vakken)? Lukt het plannen niet, is er geen motivatie (meer), heeft je kind uitstelgedrag, toetsangst of een onhandige manier van leren?
Zeker als er hierdoor thuis spanningen ontstaan, of als je merkt dat je kind er boos of somber van wordt, dan is het belangrijk om hulp in te schakelen. 

Adviesgesprek

In een gratis adviesgesprek met jou en je kind bespreken we waar hij of zij tegenaan loopt en wat er nog meer meespeelt. We stellen veel vragen, zodat we een goed idee krijgen van de ernst van de problemen, hoe hij/zij het nu aanpakt en wat je kind van ons nodig heeft. Ook vertellen we je kind dat het niet de bedoeling is om hem of haar veel meer werk te bezorgen, maar dat het erom gaat om het vak juist zo slim en prettig mogelijk aan te pakken.

We gaan altijd aan de slag met het vak of de vakken waar je kind moeite mee heeft, maar verbeteren ook de voorliggende vaardigheden die nodig zijn om de leerontwikkeling van je kind een boost te geven. Samen kiezen we wat nodig is:

 • remedial teaching ("gewone" RT):
  gerichte begeleiding op maat om het lastige schoolvak te verbeteren. We gaan aan de slag met de nodige basisvaardigheden en we maken het natuurlijk zo leuk en zinvol mogelijk.
  Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling.
  Lees hier meer 

of

 • psychodiagnostische remedial teaching (PDRT):
  gerichte begeleiding op maat voor de lastige schoolvakken, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer

Om ervoor te zorgen dat we op alle fronten vooruitgang teweeg brengen, vullen we de Remedial Teaching als dat nodig is aan met een van onze breintrainingen.

Kijk in het menu bovenaan wat we per schoolvak of probleem voor je kind kunnen betekenen. Of maak meteen even een afspraak voor een gratis adviesgesprek!

Woont je kind te ver weg om naar Raalte te komen? Dan kunnen we de Remedial Teaching gewoon online geven! 

LBRT

Elvira is als remedial teacher generalist geregistreerd bij de
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
Hier legt de LBRT het belang van remedial teaching uit:
"Een remedial teacher helpt je kind echt vooruit"


>