Hulp bij dyslexie

Moeite met lezen en/of spellen door dyslexie is een van de meest frustrerende problemen die een kind op school kan hebben. Je wílt wel, en je bent slim genoeg, maar tóch lukt het lezen en/of spellen niet zo goed als je wilt. Op school ben je bijna de hele dag aan het lezen en schrijven, dus je wordt steeds maar weer geconfronteerd met iets wat niet goed lukt. Gelukkig is er tegenwoordig veel over bekend dus kan er op school al het een en ander aan worden gedaan. En als de dyslexie zeer ernstig is, kan je kind op de basisschool zelfs een lange tijd hulp krijgen die wordt vergoed door de gemeente. 

Maar wat als de dyslexie van je kind "niet ernstig genoeg" is? Of als je kind niet meer op de basisschool zit? Of als de reguliere dyslexiebehandelingen niet bij uw kind passen (bijvoorbeeld omdat uw kind hoogbegaafd is)?
Dan wil je natuurlijk wél dat je kind de beste begeleiding krijgt, om toch zo goed mogelijk te leren lezen en spellen. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen en de beste kansen krijgt voor de toekomst. 

Die begeleiding bieden wij, aan kinderen op de basisschool, het voortgezet onderwijs of hoger!

dyslexie

Obalo heeft jarenlange ervaring op het gebied van dyslexie, en we weten inmiddels echt wat werkt. Onze manier van begeleiden is op het kind gericht: wat heeft hij/zij nodig en wat past bij je kind. Het "ei van Columbus" bestaat niet bij dyslexie! Daarom werken wij niet met één enkele methodiek, maar . werken we altijd vanuit onze kennis van het brein en de beste manieren om kinderen iets te leren. We hebben hoge verwachtingen van je kind en we passen de nieuwste inzichten op het gebied van leren, het brein en dyslexie toe. 

Doen wat werkt bij dyslexie

Samen met je kind zoeken we naar wat wel en niet werkt, wat je kind nodig heeft en prettig vindt. We werken aan de breinvaardigheden die het je kind makkelijker maken om het lezen en spellen beter te kunnen leren. We lezen vanuit de inhoud van de teksten en kiezen bijvoorbeeld graag  theaterleesboeken (als je kind dat ook leuk vindt).  Vanuit motivatie oefenen we wat nodig is om het lezen en spellen zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. En we leren je kind de hulpmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn.

Kinderen of jongeren met dyslexie hebben soms ook meer moeite met een bepaald schoolvak of met het leren en plannen. Ook daarbij helpen wij!

Geen vergoede dyslexiezorg meer bij Obalo

Tien jaar lang, tussen 2009 en 2019, was Obalo in deze regio de grootste praktijk die reguliere vergoede dyslexiezorg uitvoerde. Honderden kinderen hebben dyslexiebegeleiding van ons gekregen en zijn daardoor beter gaan lezen en spellen.
We geven nog steeds begeleiding aan kinderen en jongeren met dyslexie, maar de vergoede zorg doen we niet meer. Komt je kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?  Overleg met de school van je kind waar je hiervoor terecht kunt.
In bijzondere gevallen wordt onze begeleiding soms wél vergoed door de gemeente. Is er een duidelijke reden waardoor reguliere vergoede dyslexiezorg niet geschikt is voor je kind? Vraag dit dan gewoon even na bij je gemeente.

Hoe kunnen wij je kind helpen als er sprake is van dyslexie

Het is - helaas - lang niet altijd zo dat het lezen en spellen van kinderen verbetert door alleen veel te oefenen. Vooral niet als er sprake is van dyslexie. Dan is je kind geholpen met heel gerichte hulp. Voor veel kinderen met (kenmerken van) dyslexie geldt, dat ook gewerkt moet worden aan zijn of haar psychomotorische vaardigheden. Ook is het goed als bekeken wordt of de visuele en auditieve informatieverwerking wel goed verloopt en hoe het werkgeheugen functioneert.
Natuurlijk moet er ook worden gewerkt aan het lezen en/of spellen van je kind. We werken geen vast programma af, want daar geloven we niet in. We kijken goed waar je kind goed in is, wat we nog moeten verbeteren en waar we andere oplossingen voor moeten zoeken. 

Na het gesprek met jou weten we vaak al redelijk waar de problemen kunnen zitten en dat checken we als we met je kind aan de slag gaan. Als het nodig is, doen we wat testjes om zeker te zijn dat we op het juiste spoor zitten. 
Samen kiezen we wat het beste is voor je kind:

  • remedial teaching (RT):
    gerichte begeleiding op maat om datgene te verbeteren waar je kind met dyslexie tegenaan loopt. Lezen en/of spelling bijvoorbeeld, maar het kan ook gaan om automatiseren of om grammatica van de vreemde talen op de middelbare school. We maken het natuurlijk ook zo leuk en zinvol mogelijk. Lees hier meer 

of

  • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
    gerichte begeleiding op maat om om datgene te verbeteren waar je kind met dyslexie tegenaan loopt, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling. Lees hier meer 

of

  • psychodiagnostische remedial teaching:
    gerichte begeleiding op maat om om datgene te verbeteren waar je kind met dyslexie tegenaan loopt, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer 

Eventueel aangevuld met een van onze breintrainingen.

Een van deze vormen van begeleiding past bij jouw kind, en zorgt ervoor dat hij of zij vooruitgang boekt en dat je kind er weer vertrouwen in krijgt dat hij of zij best beter kan worden in lezen en/of spellen, of bijvoorbeeld in grammatica van talen. 


>