Onderzoek

Om te begrijpen waarom er iets niet goed gaat op school en wat jouw kind nodig heeft, kan het verstandig zijn om een onderzoek bij je kind te laten doen. 

Bij onze Psychomotorische Remedial Teaching is een screeningsochtend inbegrepen. Hierin wordt de psychomotorische ontwikkeling bekeken om de begeleiding goed vorm te kunnen geven.
Ook bij Psychodiagnostische Remedial Teaching hoort standaard een onderzoeksochtend, waarin vooral wordt gekeken naar de executieve breinfuncties van je kind, waar mee we daarna aan de slag gaan. 

Soms is er echter meer informatie nodig over een kind. Vooral als de problemen al geruime tijd aanhouden en eerdere hulp niet het gewenste effect lijkt te hebben. En als er meer onderzocht zou moeten worden dan we bij de PMRT en PDRT doen.

Ons onderzoek kan antwoord geven op vragen zoals:

 • Wat zijn de achterliggende oorzaken van de moeilijkheden?
 • Hoe groot is de achterstand en is het probleem ernstig?
 • -Welke stappen zijn nodig zodat je kind betere resultaten kan halen en zich op school beter kan ontwikkelen?

Bij Obalo kijken we altijd naar de specifieke behoeften van elk individuele kind. In plaats van een standaard testbatterij te hanteren, baseren we onze keuzes op informatie van zowel ouders als de school. Op die manier krijgen we inzicht in waar het probleem mogelijk ligt. Hierdoor begrijpen we beter waardoor het (nu nog) niet goed lukt op school en op basis daarvan kunnen wij gericht advies geven.

Wij kunnen onderzoek doen op deze gebieden:

 • Leermogelijkheden en intelligentie,
  inclusief evt. aanvullende informatie voor schoolkeuze
 • Geheugen en werkgeheugen
 • Informatieverwerking, executieve functies, organisatievaardigheden, leerstijl
 • Aandacht en concentratie
 • Lezen en spellen
 • Begrijpend lezen
 • Rekenvaardigheid

Belangrijk om op te merken: we stellen geen diagnoses. Onze onderzoeken hebben tot doel in kaart te brengen waar jouw kind sterk in is en wat nog verbeterd kan worden. En daarmee de problemen te verklaren en advies te kunnen geven hoe de problemen kunnen worden aangepakt.

Een onderzoek zorgt toch niet voor vooruitgang bij mijn kind? 

Inderdaad, een onderzoek op zichzelf zal de lees-, reken- of andere vaardigheden van je kind niet direct verbeteren. Vooruitgang wordt vooral bereikt door gerichte oefening en training. Als we al weten hoe we jouw kind het beste kunnen ondersteunen, is een onderzoek mogelijk niet meteen noodzakelijk. In zulke gevallen is het vaak beter om direct met de benodigde aanpak aan de slag te gaan.

Maar soms is dat de situatie minder helder is. Er is mogelijk al van alles geprobeerd zonder resultaat. Soms spelen verschillende factoren een rol, en dan is het de vraag: waar moet je beginnen? Ook kan de ernst van de problemen nog niet volledig duidelijk zijn.
Een onderzoek kan dan uitkomst bieden: het brengt de knelpunten in kaart en er wordt duidelijk waaraan gewerkt moet worden. Dit begrip en de begeleiding die hieruit voortkomt, leiden vrijwel altijd tot vooruitgang en meer zelfvertrouwen bij jouw kind.

Reactie van een kind

Roan (we mogen zijn naam gebruiken) kwam bij ons voor een onderzoek naar zijn leermogelijkheden. Hij zat in groep 8 en het ging allemaal wel oké op school. Hij dacht dat dit was wat hij kon, dat er niet meer in zat dan dit, maar zijn ouders twijfelden daaraan. Zeker toen het voorlopige advies werd verteld. Ze wilden zeker weten dat Roan op de juiste plek terecht zou komen. Vandaar dit onderzoek. En dit is zijn reactie:

quote

Ik weet nu van mezelf dat ik best slim ben, dat wist ik nog niet. Ik mag naar een hoger niveau. Ik wilde graag naar de Havo, dat was mijn doel. Ik mag nu zelfs naar de Havo/VWO brugklas.
Roan (groep 8)

Natuurlijk is het nooit het doel van een onderzoek om een leerling naar een "hoger niveau" te krijgen, maar om inzicht te krijgen in wat de mogelijkheden en valkuilen van een kind zijn. En een onderzoek alléén zorgt niet voor vooruitgang: Roan heeft na zijn onderzoek ook nog gerichte hulp (remedial teaching) bij ons gehad om zijn doel te bereiken.

Hoe gaat een onderzoek bij Obalo in zijn werk?

Zodra je kind is aangemeld voor een onderzoek, begint het verzamelen van informatie. In het adviesgesprek heb je al van alles verteld en we vragen jou en school nog meer over je kind met een of meer vragenlijsten. Op basis daarvan kiezen we een aantal tests uit. Denk daarbij aan geheugentests, een lees- of rekentoets, een fonologische vaardighedentestje of een intelligentieonderzoek

Onderzoeksochtend(en)

Je kind komt één of twee ochtenden naar de praktijk om testjes te doen. Het onderzoek is overigens zonder ouder(s) erbij, omdat dit je kind alleen maar afleidt. Het is hard werken, omdat we steeds de grens opzoeken van wat je kind kan. Zo krijgen we het beste beeld. Maar kinderen en jongeren vinden de testjes eigenlijk altijd leuk om te doen!  
Natuurlijk is er op tijd pauze, waarin je kind even kan ontspannen en iets kan eten en drinken.

Verslag 

Daarna wordt alle informatie verwerkt en samengevoegd tot een leesbaar verslag met een helder advies. Dit verslag wordt met jou/jullie besproken en het advies wordt toegelicht. Soms is er iemand van school bij het bespreken van het verslag (dat mag als jullie dat prettig vinden) en het verslag mag uiteraard door jullie naar school worden gestuurd.
Na de bespreking is het onderzoek afgerond. Je weet dan wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren.

Waarom zou je juist voor een onderzoek bij Obalo kiezen?

Onze onderzoeken en verslagen zijn uniek: we kijken "breed" naar alles wat belangrijk zou kunnen zijn, zodat we niets over het hoofd zien. We brengen het hele kind in beeld en zorgen dat we samen begrijpen wat er aan de hand is. Elvira doet de onderzoeken; zij is psychodiagnostisch specialist, met veel ervaring in het onderzoeken en begeleiden/behandelen van kinderen en jongeren met leerproblemen. We geven ook begeleiding aan kinderen en jongeren, dus als hulp op school niet voldoende is, kunnen wij op basis van het onderzoek, als je dat wilt, zelf met hem/haar aan de slag. En het goede nieuws is: meestal hebben we voor onderzoeken geen wachtlijst en kunnen we het onderzoek vrijwel direct starten.

Herken je een van deze situaties?

 • De schoolresultaten vallen tegen en je hebt het gevoel dat er meer in je kind zit dan eruit komt
 • De cijfers voor een bepaald vak zijn (te) laag en je vermoedt dat er meer aan de hand is.
 • Ondanks eerdere inspanningen van zowel school als jou, blijft de achterstand bestaan.
 • Je kind ervaart druk: je kind werkt hard, maar de resultaten vallen tegen.
 • Het zelfvertrouwen van je kind wordt minder en hij/zij heeft negatieve gedachten over eigen kunnen.
 • Het is onduidelijk welke middelbare school het beste past bij je kind.

In dat geval kan een onderzoek een verstandige keuze zijn!

Denk je dat een onderzoek jouw kind kan helpen?

Tijdens een gratis adviesgesprek kun je jouw zorgen delen. Op basis daarvan geven we je een advies: is een onderzoek zinvol (en zo ja, welk type onderzoek), of is het wellicht beter om te kiezen voor begeleiding voor jouw kind? Neem gewoon even contact met ons op om een afspraak te maken!


>