Hulp met een visie

Bij Obalo zetten wij ons in om kinderen en jongeren, bij wie de ontwikkeling op cognitief en/of psychomotorisch gebied niet helemaal vlekkeloos verloopt, te helpen om datgene te leren wat ze nodig hebben. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van nu en voor een beter toekomstperspectief. Zo halen we eruit wat erin zit.
We hebben daar wel een heel eigen idee over: hulp met een visie.

Breinvriendelijk met een stevig fundament

Obalo maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van leren. We richten ons vooral op de ontwikkeling en de werking van de hersenen. We kijken naar controlerende en aansturende functies ("executieve functies") van het brein en de manier waarop de hersenen informatie verwerken. En ook naar de psychomotorische rijping en reflexontwikkeling. Breinvriendelijk met een stevig fundament noemen we dat.

We leggen de nadruk op zelfredzaamheid, motivatie en we stemmen af op hoe het kind of de jongere van nature leert. Want kinderen verschillen en dat verschil mag er zijn!
De methoden en werkwijzen die we gebruiken zijn actueel en verantwoord. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en passen we toe als ze bewezen effectief zijn.

Bij elke vorm van hulp die wij aanbieden staat het aanpakgedrag centraal: wat kan je kind op een andere manier doen, zodat het bij hem/haar past en het beter lukt?

Onze aanpak is altijd een combinatie van het werken aan schoolse vaardigheden en het verbeteren van basisvaardigheden van het brein. Zo verbeteren we bijvoorbeeld het lezen, begrijpend lezen, rekenen, Engels, wiskunde, spelling en dergelijke, maar ook werken we aan het verbeteren van de verbindingen in het brein (op psychomotorisch of psychodiagnostisch niveau), aan het werkgeheugen of de verwerking van informatie. 

Zelfstandigheid

We nemen kinderen uiterst serieus en behandelen hen als gelijkwaardig. Dat betekent dat we hen, daar waar mogelijk, betrekken in het proces. Dit motiveert en versterkt het zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind zelfstandiger omgaan met de leerstof.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van je kind en benaderen de moeilijkheden die er zijn op een positieve, oplossingsgerichte manier.
Het uiteindelijke doel van onze hulp is een kind dat lekker in zijn vel zit en die zo zelfstandig mogelijk verder kan. 

Eigenheid

Ervaringen in het verleden van het kind hebben gezorgd voor een eigen, unieke structurering van informatie in het brein. Ook hebben die ervaringen ervoor gezorgd dat er op een eigen manier betekenis wordt gegeven en waarde wordt gehecht aan informatie.  Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de manier waarop informatie in het geheugen wordt opgeslagen, op het voorstellingsvermogen en op de motorische ontwikkeling. De eigenheid gaat dan ook verder dan een bepaalde interesse of hobby. Het gaat erom dat elk kind informatie op een heel eigen manier verwerkt en daarmee moeten wij dus rekening houden.

Relatie

Om iets met een kind te kunnen bereiken, is een fijne relatie belangrijk. Een dergelijke relatie ontstaat door:
- Goed af te stemmen op het kind
- Interesse te hebben in dat wat het kind bezighoudt en dit erbij te betrekken
- Humor gebruiken die past bij het kind
- Grenzen stellen als dat nodig is
- Een veilige omgeving te bieden aan het kind

We kiezen waar mogelijk samen met je kind waar we aan werken en we doen heel vaak een spelletje. Met die spelletjes oefenen we vaardigheden, maar het is ook gewoon leuk.
Weet je trouwens dat is onderzocht dat het spelen van gezelschapsspellen een positief effect heeft op de breinvaardigheden inhibitie (het kunnen uitstellen van een reactie) en cognitieve flexibiliteit (je gedrag kunnen aanpassen aan een veranderde situatie). Allebei heel belangrijk voor het leren! Lees het onderzoek hier.

Mogelijkheden

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en min of meer in hun eigen tempo. We accepteren dan ook dat er verschillen in niveau bestaan tussen kinderen. We gaan er altijd vanuit dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Toetsresultaten zijn altijd een momentopname. Ieder kind beschikt over een verscheidenheid aan vaardigheden en dit is voor ons het uitgangspunt voor de verdere begeleiding.


>