Als het met het leren op school niet goed gaat, dan wordt daar op school van alles aan gedaan. Maar soms helpt dit niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat het kind of de jongere meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden. Of omdat er een andere aanpak nodig is.

Wij helpen kinderen en jongeren bij bijvoorbeeld:
lezen-spellen-dyslexie-begrijpend lezen-rekenen-Engels/Frans/Duits-leren-plannen-samenvatten

Hulp op maat

en een betrokken kind

Als een kind moeite heeft met het leren op school, met 1 of meer vakken, dan kan dat diverse gevolgen hebben: er wordt onvoldoende basis opgebouwd, waardoor ook in de toekomst problemen blijven bestaan. Kinderen kunnen er ook moe van worden, frustratie en spanning opbouwen of faalangst ontwikkelen. Dat wilt u natuurlijk niet voor uw kind. En dat is vaak ook helemaal niet nodig: met de juiste hulp kunnen we veel problemen verminderen.

Voor die kinderen en jongeren zijn wij er dus.

Op verschillende manieren kunnen wij onze expertise op het gebied van leren inzetten en dat is altijd maatwerk.
We gaan altijd eerst met uw kind in gesprek om erachter te komen wat hij/zij zelf lastig vindt en wat zijn/haar doel is. Natuurlijk bespreken we ook wat wél goed gaat. En dan maken we - zo veel mogelijk sámen -  een plan.
Wat we doen kan per kind verschillen. We passen ons aan bij wat het kind nodig heeft.

Waarom juist begeleiding door Obalo?

  • We hebben simpelweg heel erg veel verstand van leren.
    Bij Obalo werkt een team van specialisten op diverse gebieden, met veel ervaring in het onderzoeken en begeleiden/behandelen van kinderen en jongeren met leerproblemen. Vrijwel iedereen komt uit het onderwijs, waardoor we ook goed weten hoe de vaardigheden zijn aangeleerd en welk advies ook haalbaar is op school.
  • Als het nodig is, kunnen we ook onderzoek doen bij kinderen en jongeren. Als uw kind al hulp van ons krijgt, kan dit onderzoek worden gedaan in de vertrouwde Obalo-omgeving.
  • Als uw kind begeleiding bij ons krijgt mag er gebruik worden gemaakt van de studeerkamer. Hier kan huiswerk worden gemaakt of overhoort. Een rustige huiselijke werkplek met toezicht.
Ik geef de begeleiding een 9,5. Iedereen die iets moeilijk vindt, zou hier moeten komen!

Leerling - groep 8