Bijles of Remedial Teaching?

Ouders en kinderen noemen onze hulp vaak "bijles". Daar is niks mis mee: het is een makkelijk woord dat iedereen kent. Maar er is wel een verschil tussen bijles en Remedial Teaching. En omdat we wel een beetje trots zijn op onze expertise en ons beroep, leggen we het verschil hieronder toch graag even uit.

Bijles

Stel je voor: je kind presteert over het algemeen redelijk of goed op school, maar heeft een beetje extra hulp nodig bij één bepaald vak. Dit is waar bijles voor bedoeld is. Bijles is extra hulp voor dat ene vak waar je kind wat meer aandacht voor nodig heeft. Het richt zich op het uitleggen van specifieke onderwerpen en het oefenen van opgaven om je kind te helpen beter te presteren in dat vak. Bijles kan je kind helpen om zich meer comfortabel te voelen met de inhoud en mogelijk de cijfers te verbeteren.
Vaak wordt bijles gegeven door studenten of scholieren, door iemand die "gewoon" veel weet van een bepaald vak of door een leerkracht. 

Remedial Teaching

Remedial Teaching of RT (je zegt dan "ertee") is specialistische hulp als je kind met een of meer vakken moeite heeft en ondanks gewone extra hulp op school of bijles moeite blijft houden. Je kiest voor RT als het nodig is dat er breder of dieper wordt gekeken naar de oorzaken van de problemen en als er op een andere manier moet worden gewerkt. 
Een Remedial Teacher (RT-er) is leerkracht met een HBO opleiding op het gebied van onderwijs en heeft daarna ook nog één of meer Masteropleidingen gevolgd op het gebied van leerproblemen. In ons geval zijn we zelfs daarna niet gestopt met leren en hebben Agnes en Elvira zich nog verder geschoold in resp. de psychomotoriek en de psychodiagnostiek. Je snapt dat het daarom dus een beetje "pijn" kan doen als mensen ons werk "bijles" noemen....  
Hier kun je meer lezen over de vormen van Remedial Teaching bij Obalo.

Huiswerkbegeleiding / studiecoaching

Als je kind niet zozeer moeite heeft met specifieke vakken, maar eerder worstelt met het organiseren van zijn of haar huiswerk en leerwerk, dan is huiswerkbegeleiding verstandig. Bij huiswerkbegeleiding staat het totale functioneren van je kind op school centraal. Het is dus iets anders dan bijles, want dat is vooral gericht op een specifiek vak.
We onderzoeken de redenen achter de lagere prestaties en bepalen vervolgens een passende aanpak. Het benaderen van een kind met concentratieproblemen vereist bijvoorbeeld een andere aanpak dan het begeleiden van een leerling die moeite heeft met plannen. We leren je kind vooral hoe hij of zij het zelf zo slim mogelijk kan aanpakken, passend bij zijn/haar sterke kanten en valkuilen.
Soms wordt ook de term "studiebegeleider" of "studiecoach" gebruikt, wat specifiek verwijst naar iemand die de studievaardigheden van de leerling versterkt.
Hoewel we dit wel apart benoemen op onze site, valt huiswerkbegeleiding / studiecoaching bij Obalo onder Remedial Teaching. 

De tarieven voor bijles liggen doorgaans lager dan die voor RT, aangezien het minder gespecialiseerd is en zich concentreert op het versterken van een specifieke vakgebied. Onze leerlingen hebben echter meer specialistische hulp en een bredere kijk op het functioneren nodig. Deze investering is gericht op het helpen van uw kind om problemen op school te verminderen, zich beter te ontwikkelen en voor de korte én lange termijn meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. 


>