Lezen en spellen

Is leren lezen en spellen lastig en wordt je kind er gefrustreerd of verdrietig van? Of maak je je zorgen, omdat je kind daardoor niet over kan of er ook bij andere vakken last van gaat krijgen? Wij helpen met specialistische hulp op maat. 

Moeite met lezen en spellen

Al in groep 2 wordt een start gemaakt met het leren lezen en schrijven: vaak moeten kinderen de letters leren en er wordt flink "gehakt en geplakt". In groep 3 wordt het helemaal echt, met het leren van woordjes en zinnetjes. Heel belangrijk, want ons onderwijs én onze maatschappij bestaat uit veel geschreven taal. 
Als het leren lezen en spellen niet vlot verloopt, dan trekken leerkrachten snel aan de bel. Er moet meer geoefend worden, je moet thuis aan de slag met Bouw en je kind moet "leeskilometers maken". Sommige kinderen hebben al snel het gevoel dat er iets niet goed gaat. Ze merken dat ze het veel lastiger vinden dan andere kinderen en voelen dat ze niet vlot vooruit gaan. Er zijn kinderen die niet meer thuis willen oefenen: het is niet leuk om steeds maar te merken dat het niet lukt.

Wat speelt mee als je kind moeite heeft met lezen en spellen

Lezen en spellen zijn vaardigheden die lastiger zijn om te leren als:

 • er sprake is van motorische onrijpheid
 • je kind een kleiner werkgeheugen heeft
 • de verwerking van informatie in het brein niet vlot verloopt
  (fonologisch, auditief of visueel)
 • er sprake is van faalangst 
 • je kind snel is afgeleid of prikkelgevoelig is
 • je kind onleesbaar schrijft, erg beweeglijk of chaotisch is
 • je kind misschien een taalontwikkelingsstoornis heeft
 • er sprake is van problemen in de oogsamenwerking* 
 • je kind misschien dyslexie heeft 

Hoe kunnen wij je kind helpen om beter te leren lezen en spellen

Het is - helaas - lang niet altijd zo dat het lezen en spellen van kinderen verbetert door alleen veel te oefenen. Als je iets herkent van bovenstaande punten, dan is heel gerichte hulp nodig. Na ons gesprek met jou weten we vaak al redelijk waar de problemen kunnen zitten en dat checken we als we met je kind aan de slag gaan. Als het nodig is, doen we wat testjes om zeker te zijn dat we op het juiste spoor zitten. 
We gaan altijd aan de slag met het lezen en/of spellen, maar verbeteren ook de voorliggende vaardigheden die nodig zijn om de lees-/spellingontwikkeling van je kind een boost te geven. Samen kiezen we wat nodig is:

 • remedial teaching (RT):
  gerichte begeleiding op maat om het lezen en/of spellen te verbeteren. We gaan aan de slag met letters, klanken, woorden, zinnen en combineren het lezen en schrijven. We maken het natuurlijk ook zo leuk en zinvol mogelijk. Lees hier meer 

of

 • psychomotorische remedial teaching (PMRT):
  gerichte begeleiding op maat om het lezen en/of spellen te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van de reflexintegratie en motorische breinontwikkeling. Lees hier meer 

of

 • psychodiagnostische remedial teaching:
  gerichte begeleiding op maat om het lezen en/of spellen te verbeteren, in combinatie met het verbeteren van executieve breinfuncties en het verwerken van informatie in het brein. Lees hier meer 

Eventueel aangevuld met een van onze breintrainingen.

*Als er bij je kind mogelijk sprake is van problemen met de ogen (niet alleen scherp zien, maar ook het samenwerken van de ogen en het verwerken van visuele informatie in de hersenen), dan is het verstandig om een onderzoek te laten doen door een orthoptist. Die vind je in het ziekenhuis, maar ook bij Jochem voor ogen in Zwolle. Vraag ons of dit voor jouw kind ook nodig is.


>