Vaak gestelde vragen

We proberen op onze website alles zo duidelijk mogelijk te vertellen en vindbaar te maken. Deze pagina, met antwoorden op vragen die vaak aan ons worden gesteld,  helpt daar hopelijk bij. We zijn ervoor om jou en je kind te helpen.

Stel je vragen!

Heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord? Stuur ons dan even een berichtje!

Al je vragen kun je natuurlijk ook in een (gratis en vrijblijvend) adviesgesprek stellen.

Krijgt mijn kind van jullie extra huiswerk mee?

In de meeste gevallen krijgt je kind geen huiswerk van ons mee. Basisschoolkinderen moeten vaak al genoeg oefenen met het vak dat ze lastig vinden. En de middelbare scholieren die bij ons komen hebben vaak al genoeg aan hun eigen huis- en leerwerk. 

Er zijn twee uitzonderingen:

Gaan de lessen in schoolvakanties door?

Nee, in schoolvakanties is de praktijk gesloten. We vinden namelijk dat leerlingen die vakanties nodig hebben, vooral als ze op school iets moeilijk vinden. We houden de vakanties van regio Noord aan en de vakanties die de meeste scholen in de gemeente Raalte aanhouden. Soms loopt dit niet gelijk met de vakanties van alle scholen. En soms heeft een school andere vrije dagen dan wij. Daarom krijg je bij de start van een traject een lijstje met de lesdata die gelden. 

Helpen jullie ook bij wiskundeproblemen?

Jazeker. Al ligt het wel aan de wiskundeproblemen die je kind heeft. Als hij of zij meer uitleg heeft over een bepaald onderdeel van wiskunde, zeker in de bovenbouw van Havo/VWO, dan is bijles bij een wiskundedocent verstandiger. Maar als je kind

  • al langer moeite heeft met wiskunde 
  • er meer aan de hand lijkt
  • inzichtproblemen lijkt te hebben
  • niet goed weet hoe je voor een wiskundetoets moet leren 
  • meer dan alleen wiskunde lastig vindt 
  • altijd te weinig tijd heeft voor wiskundetoetsen

dan ben je bij ons zeker aan het juiste adres. 

Wat jullie doen, kunnen ze dat op school niet?

Dat ligt eraan. Als er op school een gespecialiseerde Remedial Teacher is, dan wel en dat juichen we dan enorm toe! We vinden het geweldig als een school op die manier wil bijdragen aan het succes van leerlingen! Elvira werkt in de ochtenden ook als RT-er op een school in Zwolle en daar kan dat dus wel.
Op de meeste scholen is dat echter niet (meer) zo en wordt er zorg gegeven door Intern Begeleiders, onderwijsassistenten en door de leerkracht zelf. Ieder met een eigen expertise, maar ze zijn géén Remedial Teacher. Daar is, naast een lerarendiploma, een specifieke opleiding voor nodig en professionalisering door bijscholing. 

Naast die opleiding hebben wij nog extra specialisaties: Agnes heeft een opleiding tot psychomotorisch remedial teacher en Elvira heeft een masteropleiding tot psychodiagnostisch specialist gedaan. Die expertise en jarenlange ervaring maakt ons specialisten in leren, waarmee we kinderen en jongeren kunnen helpen in hun leerontwikkeling op een manier die op school eigenlijk niet mogelijk is. 

Soms horen we van ouders dat een IB-er of leraar zegt: "wat zij doen, dat kunnen wij ook wel." Je begrijpt dat we dat wel vervelend (en zelfs een beetje respectloos) vinden: het is alsof een tandarts tegen een kaakchirurg zegt "wat jij doet, kan ik ook wel."
We hebben veel waardering voor wat er op school wordt gedaan: de mensen op school zijn sterk in lesgeven, orde houden, pedagogiek, groepsdynamiek en noem maar op. En wij zijn specialisten op het gebied van leren, als dit bij een leerling op de normale manier met de normale hulp en ondersteuning van school toch niet goed lukt. 

Zijn de lessen op een vaste dag?

Ja, in principe spreken we een vaste dag en tijd af. We doen ons uiterste best om rekening te houden met het drukke weekschema van jou als ouder, als je je kind naar ons toe moet brengen. Zit je kind op de middelbare school? Dan hebben we natuurlijk te maken met roosterwijzigingen en uitval van lessen op school. We hebben dan contact met je kind om steeds een goede lesdag en -tijd af te spreken.

Moet ik bij de lessen zijn?

Nee, ouders zijn normaal gesproken niet bij onze lessen. Dat leidt meestal alleen maar af. In het geval van psychomotorische remedial teaching wil Agnes vaak wel oefeningen aan je laten zien, zodat je weet hoe dit thuis gedaan moet worden. En bij breintrainingen is het soms ook goed om even mee te kijken. Maar dit overleggen we vooraf met jou. 
Je bent wel bij de laatste les van een traject. Die les gebruiken we om samen het traject te evalueren.

Wat gebeurt er bij een roosterwijziging van school?

Bij een roosterwijziging op de middelbare school zoeken we samen met je kind zo snel mogelijk een andere goede plek. Vaak hebben dan meer van onze leerlingen met roosterwijzigingen te maken, waardoor er wat geschoven moet worden. Het is tot nu toe altijd nog gelukt om iedereen op een ander moment te plaatsen.

Wat zijn de kosten?

Zoals je waarschijnlijk hebt gezien, staan onze tarieven niet op onze website. Dat heeft een reden: we hebben namelijk verschillende mogelijkheden voor hulp (RT, PMRT, PDRT) en in verschillende trajecten, namelijk van 12, 20 of 40 lessen. Bij elk type hulp en traject hoort een ander tarief. We vinden het belangrijk dat je eerst advies van ons krijgt over het soort hulp dat je kind nodig heeft en de duur van een passend traject, voor we je de tarieven vertellen. Zo kun je het best beoordelen of je onze hulp wilt voor je kind.
Wil je een afspraak maken voor een gratis adviesgesprek? Dat kan HIER.

 

Kan ik de kosten ergens declareren?

Remedial Teaching (in alle vormen) is een vorm van onderwijs en je kunt het dan ook niet declareren bij bijvoorbeeld je zorgverzekeraar. In uitzonderlijke gevallen wordt onze hulp betaald door de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om

  • hoogbegaafde kinderen bij wie gewone dyslexiebehandelingen niet aan (zullen) slaan.  
  • kinderen die grote emotionele problemen hebben, mede door wat er op school niet lukt (bijvoorbeeld overspannen kinderen/jongeren).
  • kinderen die een behandeling  moeten krijgen bij een instantie met een lange wachtlijst, mits wij die ook kunnen geven.

Hiervoor is altijd eerst overleg met de gemeente nodig en hun toestemming om te mogen starten. Denk je dat dit voor jouw kind geldt? Maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek met ons en neem contact op met de gemeente waar je woont.

Hoe lang zijn de lessen?

Onze lessen zijn altijd 45 minuten. In al die jaren dat we dit werk doen, hebben we gemerkt dat dit de beste lesduur is, voor alle kinderen van 8 tot 18 en ouder.
Als je kind nog heel jong is, dan kan het zijn dat we merken dat 45 minuten te lang is. In dat geval overleggen we met je hoe we dat het beste kunnen oplossen.

Kan het ook twee keer per week?

Ja hoor, als onze agenda dat toelaat, dan kan dat. Natuurlijk bekijken we samen wel goed of dit echt een verstandig idee is en echt nodig om te doen. In het geval van examenleerlingen zien we vaak dat het inderdaad verstandig is om in de weken voor de examens twee lessen per week te doen. We proberen dat dan voor elkaar te krijgen, zodat je kind de lessen krijgt die hij of zij nodig heeft

Geven jullie ook dyslexiebehandeling?

Obalo heeft tien jaar lang dyslexiebehandelingen gegeven die werden vergoed door de gemeente. Dat doen we nu niet meer, maar we kunnen je kind met (mogelijk) dyslexie nog wél helpen! 
We hebben natuurlijk nog steeds veel kennis van dyslexie en vooral als een kind niet voor de vergoede dyslexiezorg in aanmerking komt, kunnen wij je kind de maatwerk begeleiding geven die hij of zij nodig heeft. 

HIER lees je meer over onze hulp aan kinderen en jongeren met (mogelijk) dyslexie.


>