Door te overhoren help ik mijn kind beter te leren

Dit is waar, maar....

....overhoren alléén is meestal niet genoeg

Overhoren

Overhoren is het stellen van vragen over de leerstof, waar je kind dan uit het hoofd antwoord op moet geven. Dat kan je kind inderdaad helpen bij het leren, want overhoren dwingt je kind om actief na te denken over de informatie die hij/zij heeft geleerd. Dit kan helpen bij het onthouden van de leerstof. Door te overhoren kun je ook samen ontdekken welke onderdelen van een onderwerp je kind niet goed begrijpt. Hierdoor weet je kind wat hij of zij nog even extra goed moet bekijken of navragen bij de leraar.

Negatieve kanten

Overhoren kan ook negatieve effecten hebben. Bij sommige kinderen levert deze manier van leren stress op. Ze zijn dan vooral gericht op alles wat ze nog niet weten en dat vermindert het zelfvertrouwen. Het zal voor jou niet gelden, maar sommige ouders reageren ook niet erg positief als een kind iets nog niet weet of per ongeluk een foutje maakt. Dat helpt natuurlijk niet.
Bij overhoren kan het ook zijn dat je kind steeds dezelfde fout maakt. En dan wordt dit foute antwoord ook in het brein opgeslagen! Op een toets kan dan dit foute antwoord naar voren komen en dat is natuurlijk niet wat je wilt.

Onderdeel

Overhoren kan een prima onderdeel zijn van het leerproces van je kind, maar alleen als je kind de stof al goed heeft geoefend en het meeste weet en jij:

  • positieve feedback geeft
  • niet overhoort om te controleren of je kind wel heeft geleerd
  • samen met je kind de insteek hebt om bekende dingen er goed in te krijgen en te ontdekken wat hij/zij nog even extra goed moet bekijken

PS: dit geldt ook voor overhoorsoftware als wrts (studygo), quizlet enz. en andere overhoortechnieken.


Tags


Misschien ook interessant:

>