Je hebt de “Geheugentype test” gedaan om je kind te kunnen helpen

Je hebt de uitslag ontvangen en nu wil je natuurlijk weten hoe het zit en wat je kunt doen! Klik op de juiste knop om de beschrijving en de tips te lezen. Veel succes ermee! 

wat was het resultaat van de test?

Kies hieronder

Onthouden en nadenken


De antwoorden die je gaf wijzen erop dat je kind vooral moeite lijkt te hebben met de bewerkingskant van het werkgeheugen. Om een taak te kunnen uitvoeren, moet je kind informatie ophalen, onthouden en bewerken (er iets mee doen). Bij jouw kind zit het vooral in het bewerken van de informatie. Hierdoor zijn vaak vooral opdrachten lastig die met inzicht te maken hebben; de kennis die je kind heeft moet worden gecombineerd of net iets anders worden toegepast dan hij/zij heeft geleerd. Hierdoor zijn de cijfers vaak (vaak) lager dan je van hem/haar zou verwachten. 


Vijf tips

 1. Maak leren leuk: Het kan helpen om het leren leuker te maken door spelletjes en activiteiten te gebruiken die je kind stimuleren en uitdagen.
 2. Geef je kind positieve feedback: Moedig je kind aan en geef hem of haar regelmatig positieve feedback. Dit kan helpen om het zelfvertrouwen te vergroten en te stimuleren om door te gaan met leren.
 3. Focus op sterke punten: Als je kind moeite heeft met bepaalde vakken, kan het helpen om te focussen op de sterke punten van je kind. Dit kan helpen om zijn of haar zelfvertrouwen te vergroten en om het leren leuker te maken.
 4. Blijf geduldig en ondersteunend: Het kan frustrerend zijn om te zien dat je kind moeite heeft met bepaalde vakken, maar het is belangrijk om geduldig en ondersteunend te blijven. Je kind heeft je begrip en aanmoediging nodig om te kunnen slagen.
 5. Geef de tijd: Ook als het (be-)denken van je kind wat meer tijd kost, kom niet te snel zelf met de oplossing voor een probleem of met het antwoord op een vraag. Laat je kind zelf nadenken en geen hem/haar de tijd. Help desnoods wel met een paar vragen die je kind in de juiste richting helpen.

Wat kunnen wij doen?

We hebben erg goede ervaringen met het breintrainingsprogramma "S.M.A.R.T" om het logisch nadenken, inzicht en de bewerkingskant van het werkgeheugen te verbeteren. Dit kunnen we inzetten in combinatie met gerichte hulp rond de vaardigheden die moeilijk zijn voor je kind. Bijvoorbeeld door:

 • het verbeteren van lastige vakken, zoals (meestal) begrijpend lezen, rekenen (verhaalsommen). Dit doen we in een 1-op-1 begeleiding om je kind precies dát te leren wat nodig is om stappen te kunnen maken.
 • een van onze cursussen: we hebben een cursus voor begrijpend lezen en een voor het "leren leren". Kies een cursus die past bij het probleem van je kind en wij leren hem/haar een praktische en fijne aanpak om meer inzicht te krijgen in teksten en dat wat er geleerd moet worden.
 • een onderzoek naar de leermogelijkheden van je kind, zoals de intelligentie en cognitieve (executieve) vaardigheden die nodig zijn voor het functioneren op school. 
Insert Contact Form


Horen of luisteren


Het lijkt erop dat de verwerking van geluid (auditieve verwerking) van je kind niet helemaal verloopt zoals bij andere kinderen.  Auditieve verwerking heeft te maken met hoe onze hersenen geluiden verwerken en begrijpen. Het is als het ware de manier waarop we geluiden "ontcijferen" en er betekenis aan geven. Als er problemen zijn op dit gebied, dan zijn de hersenen niet helemaal goed in staat om deze betekenis te begrijpen. Dit kan het moeilijker maken om te communiceren, te leren en om te gaan met anderen. 

Een verminderde auditieve verwerking is aan verschillende dingen te merken, bijvoorbeeld:


 • Moeite met het onthouden en opvolgen van mondelinge instructies.
 • Onvermogen om te begrijpen wat er wordt gezegd in een lawaaierige omgeving, zoals een klaslokaal of speeltuin.
 • Problemen met het volgen van gesprekken in een groep.
 • Moeite met het begrijpen van abstracte taal, zoals figuurlijk taalgebruik of sarcasme.
 • Verwarring bij het horen van meervoudige opdrachten.
 • Moeite met het uitspreken van woorden of het vinden van de juiste woorden om gedachten uit te drukken.
 • Moeite met het begrijpen van gesproken woorden in relatie tot geschreven woorden.
 • Het lijkt erop dat het kind niet heeft gehoord wat er is gezegd, zelfs als het kind wordt aangesproken.
 • Het kind vraagt herhaaldelijk om herhaling of vraagt om informatie te herhalen.


Vijf tips

 1. Geef je kind extra tijd om instructies en informatie te verwerken en te begrijpen. Herhaal indien nodig en bevestig of je kind alles heeft begrepen.
 2. Vermijd achtergrondgeluiden en probeer de omgeving zo stil mogelijk te houden wanneer je met je kind praat.
 3. Maak oogcontact en spreek duidelijk en langzaam. Verlaag uw spreektempo en gebruik eenvoudige zinnen.
 4. Moedig je kind aan om vragen te stellen en geef zelf concrete en duidelijke antwoorden.
 5. Blijf positief en geduldig. Het kan voor je kind moeilijk zijn om bepaalde informatie te verwerken en begrijpen, maar je steun en aanmoediging kan helpen om zijn of haar zelfvertrouwen en vaardigheden te vergroten.


Wat kunnen wij doen?

We hebben erg goede ervaringen met het breintrainingsprogramma "Acoustic Pioneer" om de auditieve verwerking te verbeteren. Dit kunnen we inzetten in combinatie met gerichte hulp rond de vaardigheden die moeilijk zijn voor je kind. Bijvoorbeeld door:


 1. het bieden van individuele begeleiding: wij kunnen de auditieve verwerkingsproblemen van je kind identificeren en gerichte oefeningen bieden om de auditieve verwerking te verbeteren.
 2. het verbeteren van taalvaardigheden: we kunnen oefeningen bieden om taalvaardigheden te verbeteren, zoals het herkennen van woorden en het begrijpen van spraakklanken.
 3. het versterken van luistervaardigheden: we kunnen oefeningen bieden om luistervaardigheden te versterken, zoals het leren focussen op specifieke geluiden in een lawaaierige omgeving.
 4. het aanpassen van de leeromgeving: we kunnen advies geven hoe de leeromgeving van je kind kan worden aangepast om afleidingen te minimaliseren en het kind te helpen zich beter te concentreren op de lesstof.

Er is niet één perfecte methode: elk kind en elke situatie is uniek en wij zoeken daarom de beste aanpak voor jouw kind.

gratis adviesgesprek

Klik en maak snel
een afspraak om de mogelijkheden voor hulp voor je kind te bespreken!

Onthouden wat nodig is


We gebruiken ons werkgeheugen om informatie op te halen en te verwerken en daarmee taken uit te voeren die meer dan één stap vereisen. Op school doet je kind dat dus de hele dag door. Als er problemen zijn in het werkgeheugen, dan heeft je kind daar dan ook bij vrijwel elke taak last van. Vooral bij de vakken waar je kind wat minder talent voor heeft. We zien dit vaak bij begrijpend lezen, hoofdrekenen en/of spelling, oftewel de vakken waar je denkstappen moet uitvoeren of relatief veel informatie moet onthouden.


Vijf tips

 1. Vereenvoudig instructies: Geef korte en duidelijke instructies aan je kind en geef hem/haar de tijd om ze te verwerken voordat je verder gaat.
 2. Geef je kind voldoende tijd: Geef je kind de tijd om taken uit te voeren en informatie te verwerken. Deel taken op in kleinere stappen en laat je kind elke stap voltooien voordat je doorgaat naar de volgende.
 3. Herhaal informatie: Herhaal belangrijke informatie en instructies om je kind te helpen ze te onthouden en het werkgeheugen te versterken. Laat hem/haar zelf dingen opschrijven die hij/zij niet moet vergeten.
 4. Vermijd afleidingen: Zorg voor een rustige en gestructureerde omgeving waarin je kind zich beter kan concentreren.
 5. Oefen regelmatig: Oefen regelmatig met je kind door middel van spelletjes die het geheugen en de concentratie bevorderen, om het werkgeheugen te verbeteren.

Wat kunnen wij doen?

We hebben erg goede ervaringen met het breintrainingsprogramma "Elephant Memory" om het werkgeheugen te verbeteren. We laten je kind hiermee trainen, in combinatie met gerichte hulp rond de vaardigheden die moeilijk zijn voor je kind. Bijvoorbeeld door:

 • Het aanleren van geheugenstrategieën: Remedial teaching kan het kind leren om specifieke geheugenstrategieën te gebruiken om informatie te onthouden, zoals het visualiseren van informatie, het (goed leren) maken van aantekeningen, het gebruik van bepaalde ezelsbruggetjes en het opdelen van informatie in kleinere stukjes.
 • Het aanleren van plannings- en organisatietechnieken: Remedial teaching kan het kind helpen om plannings- en organisatietechnieken te gebruiken om overzicht te krijgen en houden in taken en informatie, waardoor het werkgeheugen minder wordt belast.
 • Oefeningen en training: Remedial teaching kan het kind voorzien van specifieke oefeningen en trainingen om het werkgeheugen te verbeteren, zoals geheugen- en concentratiespelletjes.
 • Aanpassen van leerstrategieën: Remedial teaching kan helpen bij het aanpassen van leerstrategieën om te werken met de sterke kanten en beperkingen van het kind, waardoor het kind beter in staat is om nieuwe informatie op te nemen en te onthouden.
 • Een op maat gemaakt programma: Remedial teaching is altijd op maat gemaakt en wordt aangepast aan de individuele behoeften van het kind. Het programma wordt aangepast aan het tempo en de leerstijl van het kind, waardoor het kind de beste kans krijgt om te slagen.

Het doel van remedial teaching bij werkgeheugenproblemen is om het kind te helpen vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om informatie te verwerken en te onthouden, zodat je kind beter kan functioneren op school en in het dagelijks leven.

wat doen wij?

Wat is Remedial Teaching?

Remedial teaching is individuele onderwijsbegeleiding om leerlingen te helpen die moeite hebben met bepaalde vakken of leerprocessen. Het richt zich op de specifieke behoeften en leerstijl van de leerling en heeft als doel om de onderliggende oorzaken van de leerproblemen aan te pakken. Het is een aanvulling op de gewone lessen op school en kan helpen om betere leerprestaties te behalen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Als je denkt dat je kind baat kan hebben bij remedial teaching, neem dan snel even contact op met ons, voor meer informatie en om te bespreken hoe we je kind kunnen helpen.

testimonials

Wat zeggen anderen over OBALO?

Een paar

Blogs van Obalo

>