Intelligentie is hetzelfde als werkgeheugen

Het werkgeheugen speelt een grote rol bij het leren op school. En intelligentie ook: als het niet goed gaat op school wordt vaak als eerste een intelligentietest gedaan. Maar is werkgeheugen dan hetzelfde als intelligentie?

Dit is niet waar, maar het werkgeheugen speelt wel een grote rol in wat je met je intelligentie kunt doen

Intelligentie is een maat voor hoe goed je in staat bent om problemen op te lossen. Deels als aangeboren feit, en deels vanuit dat wat je in je leven hebt geleerd. Leren is problemen begrijpen en oplossen en daarom speelt de intelligentie daar een grote rol bij.
Het werkgeheugen is het deel van het geheugen dat we gebruiken bij het uitvoeren van een taak. Als je bijvoorbeeld een rekensom maakt, moet je nadenken over hoe deze som ook alweer moest en de getallen kort onthouden. Ben je klaar met de som, dan mag je dit weer vergeten. En als je een begrijpend leestoets maakt, moet je de inhoud van het verhaal onthouden tot je alle vragen hebt beantwoord. Daarna mag het weer weg uit je geheugen.

Het werkgeheugen speelt daarom wel een grote rol bij het logisch redeneren en het oplossen van problemen: je moet ook daarbij altijd wel iets onthouden en er over nadenken. Daarom is het werkgeheugen altijd wel een onderdeel van een intelligentietest: zonder een normaal functionerend werkgeheugen wordt het lastig om logisch na te denken.

Intelligentie testen

Het is bij Obalo mogelijk om de intelligentie te testen of te hertesten. Dit doet Elvira (als psychodiagnostisch specialist) eigenlijk altijd als onderdeel van een breder onderzoek, waarbij het werkgeheugen nog wat uitgebreider wordt bekeken en getest. Ook komen daar andere (executieve en informatieverwerkings-) vaardigheden aan bod, zodat we precies weten waar de problemen vandaan komen en waar aan gewerkt zou moeten worden.

Werkgeheugen trainen

Als er werkgeheugenproblemen zijn, dan is het leren op school vaak echt lastiger. Kinderen hebben dan vaak moeite met rekenen/wiskunde, begrijpend lezen, spelling en/of het leren van vakken met veel tekst. Gelukkig is het werkgeheugen te trainen en kunnen we kinderen leren hoe ze slimmer met hun werkgeheugen kunnen omgaan. Wat we vaak inzetten om het werkgeheugen te trainen is een breintrainingsprogramma als SMART of Elephant Memory training. Dit kunnen we doen als onderdeel van al onze vormen van Remedial Teaching.

Psychodiagnostische Remedial Teaching (PDRT)

Als er veel bijzonderheden zijn in het leren van een kind, of als het niet duidelijk is waar de problemen zitten, dan is een uitgebreid onderzoek niet altijd nodig. We kunnen met PDRT ook een screening doen, waarbij de meeste aandacht gaat naar het werkgeheugen en andere vaardigheden zoals de auditieve verwerking en planningsvaardigheden. De intelligentie wordt ook bekeken, maar alleen om een globale indruk te krijgen van wat erin zit. ( lees hier meer over onze psychodiagnostische remedial teaching)


Tags

intelligentie, inzicht, leerproblemen, leren, onthouden, werkgeheugen


Misschien ook interessant:

>