Hulp met een visie

Bij Obalo zetten wij ons in om kinderen en jongeren, bij wie de ontwikkeling op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied niet helemaal vlekkeloos verloopt, te helpen om datgene te leren wat ze nodig hebben. Dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen van nu en voor een beter toekomstperspectief. Zo halen we eruit wat erin zit.
We hebben daar wel een heel eigen idee over: hulp met een visie.

Obalo maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het gebied van leren en de werking van de hersenen. Breinvriendelijk noemen we dat. We leggen de nadruk op zelfredzaamheid, motivatie en we stemmen af op hoe het kind of de jongere van nature leert. Want kinderen verschillen en dat verschil mag er zijn!

De methoden en werkwijzen die we gebruiken zijn actueel en verantwoord. Nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet en passen we in als ze bewezen effectief zijn.

Bij elke vorm van hulp die wij aanbieden staat het aanpakgedrag centraal: wat kun je op een andere manier doen, zodat het beter lukt?

Zelfstandigheid

We nemen kinderen uiterst serieus en behandelen hen als gelijkwaardig. Dat betekent dat we hen, daar waar mogelijk, betrekken in het proces. Dit motiveert en versterkt het zelfvertrouwen. Hierdoor kan het kind zelfstandiger omgaan met de leerstof.

Wij gaan uit van de mogelijkheden van het kind / de jongere en benaderen de moeilijkheden die er zijn op een positieve, oplossingsgerichte manier. 
Het uiteindelijke doel van onze hulp is een kind dat lekker in zijn vel zit en zo zelfstandig mogelijk verder kan. 

Eigenheid

Ervaringen in het verleden van het kind hebben gezorgd voor een eigen, unieke structurering en betekenisverlening. Dit heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de manier waarop informatie in het geheugen wordt opgeslagen en op het voorstellingsvermogen. De eigenheid gaat dan ook verder dan een bepaalde interesse of hobby. Het gaat erom dat elk kind informatie op een heel eigen manier verwerkt en daarmee moeten wij dus rekening houden.

Relatie

Om iets met een kind te kunnen bereiken, is een prettige werkrelatie belangrijk. Een dergelijke relatie ontstaat door:
- Goed af te stemmen op het kind
- Interesse te hebben in dat wat het kind bezighoudt en dit erbij te betrekken
- Humor gebruiken die past bij het kind
- Grenzen stellen als dat nodig is
- Een veilige omgeving te bieden aan het kind

Mogelijkheden

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en min of meer in hun eigen tempo. We accepteren dan ook dat er verschillen in niveau bestaan tussen kinderen. We gaan er altijd vanuit dat kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Testresultaten zijn altijd een momentopname. Ieder kind beschikt over een verscheidenheid aan vaardigheden en dit is voor ons het uitgangspunt voor de verdere begeleiding.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Wil je weten hoe we je kind kunnen helpen?

>