Hulp bij dyslexie

Moeite met lezen en/of spellen door dyslexie is een van de meest frustrerende problemen die een kind op school kan hebben. Je wílt wel, en je bent slim genoeg, maar tóch lukt het lezen en/of spellen niet zo goed als je wilt. Op school ben je bijna de hele dag aan het lezen en schrijven, dus je wordt steeds maar weer geconfronteerd met iets wat niet goed lukt. Gelukkig is er tegenwoordig veel over bekend dus kan er op school al het een en ander aan worden gedaan. En als de dyslexie zeer ernstig is, kan je kind op de basisschool zelfs een lange tijd hulp krijgen die wordt vergoed door de gemeente. 

Maar wat als de dyslexie van je kind "niet ernstig genoeg" is? Of als je kind niet meer op de basisschool zit? Of als de reguliere dyslexiebehandelingen niet bij uw kind passen (bijvoorbeeld omdat uw kind hoogbegaafd is)?
Dan wil je natuurlijk wél dat je kind de beste begeleiding krijgt, om toch zo goed mogelijk te leren lezen en spellen. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen en de beste kansen krijgt voor de toekomst. 

Die begeleiding bieden wij, aan kinderen op de basisschool, het voortgezet onderwijs of hoger!

dyslexie

Obalo heeft jarenlange ervaring op het gebied van dyslexie, en we weten inmiddels echt wat werkt. Onze manier van begeleiden is op het kind gericht: wat heeft hij/zij nodig en wat past bij je kind. Het "ei van Columbus" bestaat niet bij dyslexie! Daarom werken wij niet met één enkele methodiek, maar . werken we altijd vanuit onze kennis van het brein en de beste manieren om kinderen iets te leren. We hebben hoge verwachtingen van uw kind en we passen de nieuwste inzichten op het gebied van leren, het brein en dyslexie toe. 

Doen wat werkt bij dyslexie

Samen met uw kind zoeken we naar wat wel en niet werkt, wat uw kind nodig heeft en prettig vindt. We werken aan de breinvaardigheden die het uw kind makkelijker maken om het lezen en spellen beter te kunnen leren. We lezen vanuit de inhoud van de teksten en kiezen bijvoorbeeld graag theaterleesboeken (als uw kind dat ook leuk vindt).  Vanuit motivatie oefenen we wat nodig is om het lezen en spellen zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. En we leren uw kind de hulpmiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn.

Kinderen of jongeren met dyslexie hebben soms ook meer moeite met een bepaald schoolvak of met het leren en plannen. Ook daarbij helpen wij!

Geen vergoede dyslexiezorg meer bij Obalo

Tien jaar lang, tussen 2009 en 2019, was Obalo in deze regio de grootste praktijk die reguliere vergoede dyslexiezorg uitvoerde. Honderden kinderen hebben dyslexiebegeleiding van ons gekregen en zijn daardoor beter gaan lezen en spellen.
We geven nog steeds begeleiding aan kinderen en jongeren met dyslexie, maar de vergoede zorg doen we niet meer. Komt uw kind in aanmerking voor vergoede dyslexiezorg?  Overleg met de school van uw kind waar u hiervoor terecht kunt. 

In bijzondere gevallen wordt onze begeleiding soms wél vergoed door de gemeente. Is er een duidelijke reden waardoor reguliere vergoede dyslexiezorg niet geschikt is voor uw kind? Vraag dit dan gewoon even na bij uw gemeente.

Waarom dyslexiebegeleiding bij Obalo?

Specialistische hulp

Het beste voor je kind

Wij zijn dyslexie-specialisten, met meer dan 20 jaar ervaring in het geven van dyslexiebegeleiding aan kinderen en jongeren. We weten waar de dyslexie allemaal invloed op heeft én wat werkt om vooruit te gaan en je op school te kunnen redden. Daarom is je kind bij ons op de juiste plek.

Breinvaardigheden

voor nu en de toekomst

Inzicht in je eigen brein helpt je om te relativeren en om je brein zo slim mogelijk in te zetten bij het lezen, spellen en leren. Daarom  verbeteren we ook de denk- en breinvaardigheden die nodig zijn voor het leren en in het dagelijks leven.
Met uitleg, spellen en/of een breintraining.

Spelletjes

omdat dat zo leuk is

Een goede sfeer in de begeleiding en hoe prettig uw kind zich bij ons voelt,  is de basis voor succes. Daarom zoeken we leuke boeken, bewegen we waar dat kan en spelen we spelletjes.
Dat houdt het leuk en ontspannen en je kind leert er veel van!


Hulp bij dyslexie bij Obalo in zijn werk

dyslexie

Na een gratis adviesgesprek gaan we met je kind aan de slag.
Er zijn drie trajecten mogelijk: 12, 20 of 40 lessen. We bespreken welk traject het meest geschikt is voor je kind maar je kiest er zelf een uit.
Samen met je kind maken we een plan met doelen.
Je kind komt wekelijks 45 minuten op een vaste dag en tijd (bij het voortgezet onderwijs houden we natuurlijk rekening met roosterwijzigingen). 

lezen

We geven geen huiswerk! Natuurlijk is het enorm verstandig om te zorgen dat je kind thuis veel leest. En we zullen dat ook zeker stimuleren. Maar we verplichten kinderen niet om thuis te oefenen met het lezen. Dat is vaak niet nodig en we vinden het véél belangrijker dat een kind geen hekel krijgt aan lezen.
Als we kiezen voor een aanvullende breintraining, dan moet je kind daar thuis wél een paar keer per week mee aan de slag. 

spelletjes


Halverwege het traject laten we weten hoe het gaat. De laatste les evalueren we samen: wat hebben we gedaan, wat werkte vooral goed en hoe gaat het nu. 

Betrokken

Er wordt goed gekeken wat nodig is voor het kind. Het kind wordt hierin zelf volledig betrokken.

Moeder van S.

Mogelijkheden

Bij Obalo denken ze vooral vanuit de mogelijkheden van een kind.

moeder van B.
>