Lezen is verbanden leggen en informatie ordenen. Maar dat is juist voor heel veel kinderen lastig. Hoe komt dat?

Lees blog

Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs geven tijdens het gesprek voorafgaand aan de begeleiding aan dat ze van alles lastig vinden, behalve Engels. Door al het gamen en filmpjes kijken klinkt het Engels voor hen bijna net zo vertrouwd als onze eigen spreektaal. Grammatica en woordjes leren kan soms nog wel lastig zijn, maar meestal

Lees blog

Jip* zit voor mij en leest hardop een tekstje aan mij voor. Het gaat over een walvishaai en een zeeolifant, maar terwijl Jip leest vraag ik me af of hij dat wel weet. Jip leest zeer langzaam, struikelt over woorden, slaat punten over en eigenlijk maakt hij er maar wat van. Straks komen er ook

Lees blog

Jip* zit voor mij en leest hardop een tekstje aan mij voor. Het gaat over een walvishaai en een zeeolifant, maar terwijl Jip leest vraag ik me af of hij dat wel weet. Jip leest zeer langzaam, struikelt over woorden, slaat punten over en eigenlijk maakt hij er maar wat van. Straks komen er ook

Lees blog

Begrijpend lezen wordt niet beter van het leren van “signaalwoorden”. Er zijn maar een paar dingen die echt helpen. Hier lees je wat werkt.

Lees blog

De strategieën vliegen de kinderen om de oren bij begrijpend lezen. En toch holt het leesbegrip achteruit. Wat is dan de conclusie…?

Lees blog