Lezen is verbanden leggen en informatie ordenen. Maar dat is juist voor heel veel kinderen lastig. Hoe komt dat?

Lees blog

De strategieën vliegen de kinderen om de oren bij begrijpend lezen. En toch holt het leesbegrip achteruit. Wat is dan de conclusie…?

Lees blog