Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord

Column door Elvira Rouwenhorst-Pont, in 2014 verschenen in Salland Centraal

 

Zeg, nog eens even over die rekentoets hè. Laatst had jij toch zo’n stukje in de krant daarover? Maar zo erg is het toch allemaal niet?
Ach, natuurlijk overdrijf je een beetje in zo’n column. Maar ik zie echt wel een probleem aankomen.


Hoezo?

Nou, vanaf volgend jaar wordt het rekenexamen een onderdeel van het eindexamen. Het begint met alle MBO-4 scholieren. Heel veel jongeren gaan dat prima doen, maar we zullen dan ook merken dat er een heleboel zijn die het echt niet kunnen. Het lijkt nog een beetje een ver van mijn bed show, maar we zullen volgend schooljaar echt gaan merken dat veel jongeren erop gaan stranden.

Nou, dat zal toch allemaal wel meevallen?

Ik hoop het! Maar eerlijk gezegd denk ik dat bijna iedereen straks wel iemand kent die geen examen mag doen of zakt door die rekentoets.

Doen ze daar op school niks aan dan? Ze oefenen daar toch wel voor zo’n toets?

Jawel, dat doen ze wel. Scholen werken hard om het rekenniveau van de leerlingen te verbeteren. Maar het is de vraag of dat voor alle leerlingen voldoende is. De rekenproblemen zijn er vaak al heel lang. En als je het op de basisschool al moeilijk vond, dan speelt vaak ook nog faalangst mee. Je kunt door de angst je werkgeheugen niet meer goed gebruiken, terwijl je je werkgeheugen juist heel erg nodig hebt om iets uit te rekenen. Rekenangst noemen we dat. Als je die rekenangst er al jaren hebt, is dat niet zo een-twee-drie op te lossen.

Nou, dat is dan een hopeloze zaak. Ouders moeten maar veel tissues inslaan voor die teleurgestelde MBO-ers.

Nou, gelukkig is het niet helemaal hopeloos hoor. Maar ze hebben wel goede hulp nodig. Als het kan, op school en anders door een rekenspecialist buiten school, die ook veel weet van rekenangst.

Haha, bij Obalo zeker. Die zijn er toch alleen voor dyslexie?

Echt niet! Mijn collega’s komen allemaal uit het basisonderwijs en weten juist veel van rekenen af. Maar ook van faalangst en zelfvertrouwen. We kunnen ze dus heel goed helpen. En we hebben rekenspecialisten en een dyscalculie-deskundige, dus als de problemen echt heel ernstig zijn, dan kunnen wij daar zelfs onderzoek naar doen.

 

15 - 45 : 3 x 2⁄3 = ….?..... (voorbeeldsom rekenexamen MBO-4)

 

 

Nou, gelukkig is het bij mij niet zo erg. Ik weet die som heus wel. “Meneer van Dale wacht op antwoord”, dus eerst 3 keer 2/3…. Dat is 2. Dan delen, dus 45:2 (…). Ja, dat wordt -7,5. Toch? Niet?

Nou... de “Meneer van Dale”- regel bestaat niet meer! Het juiste antwoord is 5.