Lezen is verbanden leggen en informatie ordenen. Maar dat is juist voor heel veel kinderen lastig. Hoe komt dat?

Lees dit

Jip* zit voor mij en leest hardop een tekstje aan mij voor. Het gaat over een walvishaai en een zeeolifant, maar terwijl Jip leest vraag ik me af of hij dat wel weet. Jip leest zeer langzaam, struikelt over woorden, slaat punten over en eigenlijk maakt hij er maar wat van. Straks komen er ook

Lees dit

De strategieën vliegen de kinderen om de oren bij begrijpend lezen. En toch holt het leesbegrip achteruit. Wat is dan de conclusie…?

Lees dit