Betere leerprestaties, meer zelfvertrouwen
Praktijk voor Remedial Teaching & Orthopedagogiek
'Indy had erg veel moeite met rekenen in groep 4. In groep 5 zijn we begonnen met begeleiding en Indy heeft er veel baat bij. Ze snapt rekenen beter en vindt het ook veel leuker.'
'Zijn niveau is verbeterd, maar nog belangrijker, hij heeft geen hekel aan lezen meer! En dat is de echte winst!'
'Het was heel mooi om als ouders te merken dat hij echt geholpen werd met zijn specifieke rekenproblemen en dat we een zelfverzekerder kind hadden dat de examenperiode in ging.'
'Wat ik het meest bijzondere vind aan de Obalo begeleiders, is dat ze echt naar het kind kijken. Ze zien wat werkt voor dit kind én ze passen de methode daar op aan.' 
'Voordat zij de begeleiding kreeg was ze een onzeker meisje die dacht dat ze niet veel kon. Maar door de diagnose weet zij dat het niet aan haar ligt, maar dat ze iets heeft waar door goede begeleiding mee te leven valt.'

'Timo heeft heel veel geleerd tijdens de dyslexielessen. Is enorm vooruit gegaan. Hierdoor kan hij de lessen beter volgen en gaan de schoolprestaties ook vooruit. Hierdoor krijg je meer plezier en zelfvertrouwen.'

'Femke is de cursus kookkracht onzeker in gegaan en erg opgebloeid weer uitgekomen. Ze kan beter leren, zit beter tussen de kinderen in de klas, is er veel zelfverzekerder uitgekomen.'

Rekenen met betekenis

Artikel door rekenspecialist Karin

 

“Mijn kind heeft zo’n moeite met de tafels. Als hij ze na hard oefenen toch weet, zijn ze na een tijdje zo weer verdwenen“

Een uitspraak die je vaak hoort binnen rekenonderwijs. Dit geldt echter niet alleen voor de tafels. Bij allerlei rekendomeinen zien we dat kinderen de rekenstof lijken te begrijpen, maar dat dit bijvoorbeeld bij een (CITO)toets toch niet tot uiting komt. Erg vervelend voor de ouders en leerkrachten, maar vooral voor de leerling zelf.

rekenhulpAls leerlingen het eerst wel denken te snappen, maar het over een tijdje toch niet meer kunnen toepassen, is dit erg frustrerend en maakt dit hen vaak onzeker.

Eén van de belangrijkste oorzaken is dat de rekenstof niet inzichtelijk genoeg is voor kinderen. Wanneer zij leren werken met het metrieke stelsel zien we vaak dat ‘het trucje van de nullen erbij of eraf’ wordt toegepast. Wanneer aan kinderen wordt gevraagd hoeveel een decimeter of centiliter precies is, hebben ze geen idee. Een mooie manier om aan het rekeninzicht van uw kind te werken, is het inzetten van referentiematen en mindmaps. De vertaalslag van ‘kilometer’ naar ‘dat is tot aan de bakkerij’ noemen we een referentiemaat. Er wordt gerefereerd aan iets dat deze lengteafstand vertegenwoordigd. U kunt dat als ouder ook doen. Houd de maten uit het metrieke stelsel er eens een dagje bij en kruis aan wat u met uw kind tegenkomt. Hoe lang is de auto? En de weg naar school? En dat suikerklontje is ongeveer 1 kubieke centimeter, ongeveer net zo groot als een dobbelsteen. Zo worden de maten betekenisvoller. Uw kind kan vervolgens in een mindmap de maten ordenen. Dit is één van de vele mogelijkheden om het rekenen inzichtelijker te maken.       

Bij Obalo vinden we het inzichtelijk maken van de rekenstof erg belangrijk. Hierbij maken we veel gebruik van materialen en beelden om te werken aan het voorstellingsvermogen. Om goed te kunnen rekenen, is het begrip één van de belangrijkste aspecten voor succes. Dit zorgt ervoor dat uw kind de rekenstof op verschillende manieren en in verschillende situaties kan toepassen.