Begeleiding

Heeft een kind moeite met het leren op school, met één of meer vakken, dan kan dat vervelende gevolgen hebben: er wordt onvoldoende basis opgebouwd, waardoor ook in de toekomst problemen blijven bestaan. Kinderen worden er ook moe van, bouwen frustratie en spanning op of ontwikkelen faalangst.

Dat wil je natuurlijk niet voor je kind. En dat is vaak ook helemaal niet nodig: met de juiste hulp zijn veel problemen te verminderen.

Voor die kinderen en jongeren zijn wij er dus!

Als het met het leren op school niet goed gaat, dan wordt daar op school van alles aan gedaan. Maar soms helpt dit niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat het kind of de jongere meer hulp nodig heeft dan de school kan bieden. Of omdat er een ander soort begeleiding en aanpak nodig is.

Wij helpen kinderen en jongeren bij bijvoorbeeld:
lezen-spellen-dyslexie-begrijpend lezen-rekenen-Engels/Frans/Duits-leren-plannen-samenvatten

Op verschillende manieren zetten wij onze expertise op het gebied van leren in en dat is altijd maatwerk.
We gaan altijd eerst met je kind in gesprek om erachter te komen wat hij/zij zelf lastig vindt en wat zijn/haar doel is. Natuurlijk bespreken we ook wat wél goed gaat. En dan maken we - zo veel mogelijk sámen -  een plan.
Wat we doen, kan per kind erg verschillen. We passen ons aan bij wat het kind nodig heeft.

sterk

Waarom juist begeleiding door Obalo?

  • We hebben simpelweg heel erg veel verstand van leren.
    Elvira en Agnes zijn gespecialiseerde Remedial Teachers, met járenlange ervaring in de begeleiding van kinderen en jongeren met leerproblemen. We hebben een achtergrond in het onderwijs, waardoor we ook goed weten hoe de vaardigheden zijn aangeleerd en welk advies ook haalbaar is op school.
  • Als het nodig is, kunnen we op sommige gebieden ook onderzoek doen bij kinderen en jongeren. Als uw kind al hulp van ons krijgt, kan dit onderzoek worden gedaan in de vertrouwde Obalo-omgeving.

Krijgt uw kind begeleiding bij ons? Dan mag hij/zij twee middagen per week gebruik maken van de studeerkamer om een plan te maken, te leren voor een proefwerk of huiswerk te maken. Een rustige, huiselijke werkplek met toezicht. 

Wat is Remedial Teaching?

Onze begeleiding wordt ook wel Remedial Teaching (RT) genoemd. Agnes en Elvira, die de begeleiding geven, zijn Remedial Teachers en Elvira is geregistreerd RT’er. Maar wat is Remedial Teaching eigenlijk?

Lees hier wat de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers daarover schrijft.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>